Brieven

Brieven 23/10/2017

Medicijnkosten

Medicijnprijzen dalen

Het vergelijken van de kosten van een revolutionair middel dat ingrijpt in de oorzaak van taaislijmziekte met kosten voor standaard cardiologische ingrepen is het vergelijken van appels met peren (Vaar niet op deernis voor enkelen bij duur medicijn, 14/10).

De eerste harttransplantatie in Nederland in 1984 kostte 100.000 gulden. Ook toen stelde men vragen bij de kosten. Deze zijn in de loop der jaren door standaardisatie gedaald. Ook effectieve kankermedicijnen waren ooit revolutionair.

Als alleen kosteneffectieve behandelingen worden vergoed, kunnen we een streep trekken door alle experimentele medicijnen voor een kleine groep patiënten. Naar mijn mening ethisch niet uit te leggen.

Universitaire autonomie

Discussie is niet nieuw

Het artikel van Rens Bod c.s. over de universiteit als kritische vrijplaats (Dit regeerakkoord ondermijnt de universiteit als kritische vrijplaats, 18/10) gaat over de reikwijdte van universitaire autonomie. Toen de snelle groei van de universitaire budgetten in 1971 niet meer houdbaar was, stelde McKinsey ‘productieafspraken’ voor: welke universiteit levert de gewenste aantallen afgestudeerden per discipline af?

Deze benadering werd onder Van Kemenade/Klein teruggedraaid: universiteiten kregen een vaste lump sum, gebaseerd op het aantal studenten per discipline en een fifty-fiftyverdeling tussen onderwijs en onderzoek. Toen bij een nieuwe bezuiniging van 8 procent in 1982 de tot dan gebruikelijke kaasschaafgewijze bezuinigingen over disciplines niet langer te handhaven waren, namen de universiteitsbesturen met gedifferentieerde bezuinigingen zelf de regie. Dit leidde tot de oprichting van een Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Om de kwaliteit van het universitaire onderwijs en onderzoek te handhaven volgden in 1987 visitaties – uitmondend in de huidige accreditaties – in combinatie met een sterke interne organisatie op disciplineniveau van onderwijs en onderzoek.

Allemaal om het recht op universitaire autonomie waardig te zijn. Daar wordt sindsdien telkens aan geknabbeld: wie beslist hoeveel onderwijs en onderzoek tegen welke prijs door wie per discipline wordt verzorgd? Ooit was de VSNU opgericht om de universitaire autonomie te handhaven.

Spoorboekloos treinen

Spoorboek is essentieel

Ik ga een paar keer per week met de trein van Amsterdam naar Maastricht, voor mijn werk. Ik heb belang bij een zo kort mogelijke reis, betrouwbaar en zonder overstap. De proef met de verhoogde treinintensiteit tussen Amsterdam en Eindhoven is een succes, omdat de eigen rijtijddoelen worden gehaald (Succes spoorboekloos rijden, 19/10).

Maar als dit traject ‘spoorboekloos’ zou worden, moet ik gokken welke trein direct vanuit Amsterdam naar Maastricht zou rijden. Een betrouwbaar spoorboekje is essentieel voor een efficiënter reisplanning. Op de testdagen dat ik aan mijn routine vasthield, miste ik de trein nipt en had ik een half uur vertraging. In zulke ervaringen bleken NS-medewerkers echter niet geïnteresseerd. Het correcte nieuws is dan ook dat NS prioriteit geeft aan de verhoging van de treinintensiteit op intercitytrajecten op de middenafstanden binnen en vanuit de Randstad boven overige reizigersbelangen.

Correcties/aanvullingen

Wereldwijde schuld

Bij het artikel Kompas van de wereldeconomie is defect (16/10, p. S10) staat een fout in de kop van de begeleidende grafiek. De wereldwijde schuld is niet 135 miljard, maar 135.000 miljard dollar. De gegevens in de grafiek zelf zijn wel correct.

Floortje Smit

In de column Alleen witte mannen objectief over racisme? (19/10, p. 19) staat dat Floortje Smit voor Het Parool werkt. Zij werkt voor de Volkskrant.

Rechter

In het artikel Een stoel voor je winkel – mag dat? (21/10) wordt als rechter in de zaak René Bleije genoemd. Zijn naam is René Beije.

    • Rob Houtepen
    • Linda Steenvoorden
    • Hans Acherman