Eieren

Fipronil-schandaal kostte zeker 65 miljoen euro

De besmetting van pluimvee met fipronil in Nederland heeft voor 65 tot 75 miljoen euro schade veroorzaakt. Dat blijkt uit onderzoek waartoe het ministerie van Economische Zaken opdracht had gegeven. In augustus kwamen de onderzoekers van Wageningen Economic Research nog met een eerste schatting van 33 miljoen euro schade voor de getroffen pluimveebedrijven. De nieuwe raming omvat de schade voor de gehele eiersector. Behalve aan pluimveebedrijven moet dan ook worden gedacht aan opfokbedrijven, verpakkingsbedrijven en fabrieken. Het fipronilschandaal was afgelopen zomer groot nieuws, hoewel de hoeveelheid fipronil die in eieren werd aangetroffen geen gevaar voor de volksgezondheid was. Hoofdverdachten in de zaak zijn de twee bestuurders van het Nederlandse bedrijf Chickfriend. (ANP)