Aboutaleb sluit coffeeshop Trefpunt in het centrum

Softdrugsbeleid De coffeeshop moet zaterdagavond definitief dicht vanwege de nabijheid van een middelbare school het Luzac College. Met de school „is niet overlegd”.

Wiet wordt afgewogen in een coffeeshop in Rotterdam.
Wiet wordt afgewogen in een coffeeshop in Rotterdam. Foto Simon Trel

Het coffeeshopbeleid van de gemeente schrijft voor dat zich binnen een straal van 250 meter lopen rondom een school geen coffeeshop mag bevinden. Dat is nu dus wel het geval. Volgens de rector van het Luzac College heeft de gemeente de sluiting niet overlegd met de school.

De gemeente stelde de eigenaar van de coffeeshop, Ronald Khayat-Maher, in 2015 al op de hoogte van het besluit om zijn coffeeshop te sluiten. Hij kreeg twee jaar de tijd om op te doeken. Maar al die tijd bleef hij hopen op een kansje om toch te mogen blijven. „In mei heeft de burgemeester immers nog gezegd dat hij weer meer coffeeshops wil toestaan omdat de ondergrens bereikt is”, zegt Khayat-Maher.

Afgelopen week oordeelde de voorzieningenrechter dat Khayat-Maher de coffeeshop, al 25 jaar gevestigd aan de Botersloot, moet sluiten, ondanks door hem voorgestelde drempelverhogende maatregelen zoals ophoging van de leeftijdsgrens van 18 naar 21 jaar en opening na schooltijd, bijvoorbeeld om 17.00 in plaats van 10.00 uur ‘s ochtends. Ook verhuizen naar een andere locatie zit er niet in. Reden is dat in het coffeeshopbeleid van de burgemeester staat dat het verlies van een vergunning om een coffeeshop te exploiteren op de ene plek geen recht geeft op een nieuwe vergunning elders in de stad. „Dat begrijp ik niet”, zegt Khayat-Maher. „De burgemeester heeft vaak gezegd dat hij een coffeeshop in Spaanse Polder een bespreekbare optie vindt. We hebben daar al een pand gehuurd.”

Uitsterfbeleid

Politici reageerden geïrriteerd op het nieuws van de sluiting. „Dit is de zoveelste coffeeshop die Aboutaleb sluit”, zegt Suardus Ebbinge, voorzitter van de gebiedscommissie Rotterdam Centrum en kandidaat-raadslid voor D66. Trefpunt heeft 2.000 geregistreerde klanten en een onbekend aantal zonder registratie. „De druk op de coffeeshops in het centrum wordt te groot. Ze moeten steeds grotere voorraden achter de hand houden omdat ze steeds meer klanten krijgen. Ook vormen zich rijen voor de coffeeshop, vervelend voor omwonenden.”

Raadslid Arno Bonte (GroenLinks) wil in debat met de burgemeester omdat deze in mei erkend heeft dat de ondergrens van het aantal coffeeshops in de stad - toen 37 - bereikt was en toezegde daarom nieuwe coffeeshopvergunningen af te gaan geven. „We moeten af van dit uitsterfbeleid”, aldus Bonte.

Daarbij vindt Bonte het beleid om coffeeshops in de buurt van scholen te sluiten „symboolpolitiek”. Om scholieren van het Luzac te weren heeft Khayat-Maher een beveiliger die in de gaten houdt of ze naar Trefpunt komen. „Als we leerlingen zien, geven we dat door aan de school. Dat weten ze. Dus komen ze niet.”

Dat Trefpunt weg moet, vindt Khayat-Maher niet eerlijk. „Er zitten een casino om te gokken en een café om alcohol te drinken naast ons. En dat is géén probleem, volgens de burgemeester. Leerlingen van het Luzac College gaan trouwens naar coffeeshop The Reef als ze willen blowen. Die zit honderd meter verderop.”