Woningcorporatie Stadsherstel fuseert met Eigen Haard

Stichting Stadsherstel fuseert 1 november met Eigen Haard. Stadsherstel, dat monumentale panden restaureert en daarna verhuurt, kon de hoeveelheid administratie niet meer aan.

In 2013 werd Stadsherstel al gesplitst in Stichting Stadsherstel en Stadsherstel NV, waarbij de eerste vooral woningen onder haar hoede nam – 91 stuks – en de tweede panden met een (deels) andere bestemming – 500 stuks. Dit omdat de regels voor woningcorporaties zo waren verscherpt dat het lastig werd monumenten te restaureren zonder woonbestemming.

„Maar de administratieve eisen bleven toenemen”, vertelt een woordvoerder. Bij Stadsherstel werkt eigenlijk maar één persoon, de directeur, en die was niet in staat om in zijn eentje alle afspraken met de overheid na te komen en te rapporteren. „Daar komt bij dat de kosten voor onderhoud bij ons een stuk hoger zijn dan het gemiddelde, door alle verschillende panden.” Dat leidde tot veelvuldig contact met de toezichthouders bij de overheid.

Om al die administratie en contacten bij te houden moest Stadsherstel weer mensen inhuren van Stadsherstel NV. „Daardoor dreigden we de huurprijzen niet meer te kunnen handhaven en kon de NV zich minder richten op het redden van monumenten.” Eigen Haard heeft 55.000 wooneenheden in Amsterdam, en zeker genoeg personeel voor de administratie.

Voor de huidige Stadsherstel-huurders verandert er niets, zegt een Eigen Haard-woordvoerder. „Het zijn sociale huurders, dat blijven ze ook. Bij ons kunnen ze rekenen op hetzelfde onderhoud.” Wat wel verandert is de wachtlijst: wie als woningzoekende ingeschreven staat bij Stadsherstel, heeft alleen nog kans op een woning die valt onder Stadsherstel NV. De 91 woningen die ‘meegaan’ naar Eigen Haard worden straks gewoon aangeboden op Woningnet – wie daarvoor in aanmerking wil komen, moet zich daar inschrijven.