Onbekend effect van overal aanwezige stoffen

Loerende gevaren

Er vallen mondiaal negen miljoen doden door milieuverontreiniging, maar de Lancet-onderzoekers hebben nog meer in petto. Ze beschrijven ook vervuiling die wereldwijd „aantoonbaar is in de lichamen van vrijwel alle mensen”, maar waarvan nog onbekend is of die stoffen ziekte en dood bij de mens veroorzaken.

1. Neurotoxiden

Methylkwik, organofosfaatbestrijdingsmiddelen, ftalaten en broomhoudende vlamvertragers en PAKs kunnen hersenafwijkingen veroorzaken, autisme, ADHD en beperking in IQ. De onderzoekers noemen die stoffen neurotoxiden en vragen zich af of meer stoffen hersenbeschadiging veroorzaken.

2. Hormoonverstoorders

Hormoonverstorende stoffen achten onderzoekers ook mogelijk gevaarlijk. Ze overlappen gedeeltelijk met de vorige categorie, de neurotoxiden. Hormoonverstoorders hebben een molecuulvorm waardoor ze geslachtshormonen of andere regulerende hormonen in het lichaam naäpen.

Die hormoonverstoorders, schrijven de onderzoekers „worden met miljoenen kilo’s per jaar gefabriceerd en veel gebruikt in consumentenproducten als zeep, shampoo, parfums, plastics en voedselverpakkingen.” Blootstelling in de baarmoeder kan orgaanschade veroorzaken met een verhoogd ziekterisico.

3. Pesticiden

Onder pesticiden zijn bekende neurotoxiden bij, zoals de organofosfaten. De onderzoekers wijzen vooral op de insectendodende middelen die op het ogenblik het meest wordt gebruikt: neonicotinoïden – efficiënte insectendoders die het zenuwstelsel van insecten verstoren. Maar het zijn ook stoffen die traag uit bodem en water verdwijnen. De onderzoekers: „Ondanks het uitgebreide gebruik is er erg weinig informatie over de mogelijke gezondheidseffecten.”

Ook zijn de onderzoekers bezorgd over glyfosaat (Roundup), de meestgebruikte onkruidbestrijder ter wereld. Het is als ‘vermoedelijk kankerverwekkend’ geclassificeerd door IARC, de kankerorganisatie van de Wereldgezondheidsorganisatie.