Hoogbouw voor hoogvliegers

De nieuwe stad De skyline van Rotterdam is nog lang niet af. De komende jaren komt er veel hoogbouw bij, waaronder opvallend veel woontorens in het Maritiem District. Daarin komen vooral hoogopgeleide Rotterdammers te wonen.

Artist impression van de Zalmhaventoren, 215 meter. Beeld Dam & Partners Architecten/KAAN Architecten
Artist impression van de Zalmhaventoren, 215 meter. Beeld Dam & Partners Architecten/KAAN Architecten

Het is nu niet meer voor te stellen, maar ooit was hoogbouw in Rotterdam taboe. De stad die eind negentiende eeuw met het Witte Huis (42 meter hoog) de eerste wolkenkrabber van Europa bouwde, vond het dertig jaar na het bombardement wel welletjes met al die hoge torens. Nadat Shell in 1976 zijn kantoor aan het Hofplein had opgetrokken, verklaarde de voor ruimtelijke ordening verantwoordelijke wethouder Hans Mentink dat gebouw tot ‘de laatste erectie van het grootkapitaal’. Zo kwam het dat de Hofpoort van Shell en het Medische Faculteit lange tijd eenzaam boven het maaiveld van Rotterdam uitstaken. Samen met de Euromast natuurlijk.

Rotterdam had een skyline die geen naam mocht hebben, maar de roep om een ‘Manhattan aan de Maas’ bleef hoorbaar – eerder als uiting van wensdroom dan een reële vergelijking. Uiteindelijk ging het stadsbestuur daar in mee, met de ontwikkeling van het Weena, waar de hertjes moesten plaatsmaken en reeks woon- en kantoorgebouwen de lucht in schoten. In het nieuwe millennium werd de Wilhelminapier de plek waar de ene na de andere toren verrees.

Nog steeds is de as Weena - Coolsingel-Schiedamsedijk - Kop van Zuid de officiële hoogbouwzone van de gemeente. Opvallend aan de plannen voor de komende jaren is dat de meeste projecten zich aan weerszijden van de Schiedamsedijk bevinden, in het Maritiem District. Vooral de Wijnhaven (inclusief Boompjes) is in trek bij de ontwikkelaars, evenals aan de andere kant van de dijk het Baankwartier, om de hoek bij de Witte de Withstraat.

Dat past in het beleid van de gemeente, die de leegstand van kantoren in dit gebied wil wegwerken en het woningbestand er wil opvoeren. Zoals in de gemeentelijke Woonvisie van vorig jaar beschreven, streeft Rotterdam naar een toename van het aantal woningen voor met name hoger opgeleiden, om deze kapitaalkrachtige bevolkingsgroep te behouden voor de stad. Het is hoogbouw voor hoogvliegers, woontorens met luxueuze appartementen, in een enkel geval gecombineerd met wat goedkopere koop- en huurwoningen voor starters.

De op deze pagina’s beschreven torens leveren een kleine 3.000 woningen op, slechts een beperkt deel van de 26.000 die Rotterdam tot 2030 wil bouwen.