Brieven

Brieven 20/10/2017

Kippenvel op het hoofd

Het bestaat wel

Kippenvel op behaarde hoofd – het bestaat! In de rubriek ‘Vraag die leeft’, een beschouwing van Nienke Beintema over kippenvel (Waarom krijgt een mens niet overál kippenvel?, 18/10). „Sommige mannen voelen wel een lichte tinteling in het baardhaar.”

Toegegeven, het is een aantal jaren geleden, toen kanalen en andere binnenwateren nog erkend vuil waren. Als ik daar mensen of kinderen in zag zwemmen ging mijn (hoofd)haar daar letterlijk van overeind staan. Misschien voor anderen niet zichtbaar, maar echt een heftige kippenvelreactie op zo’n waarneming. Ik weet niet of het meetbaar zou zijn, maar als kleine bijdrage tot de wetenschap hierbij deze ervaring.

Strafrecht

Fundamenteel hetzelfde

In een poging de samenleving veiliger, humaner en leefbaarder te maken stellen Van den Berg en anderen voor het strafrecht te herzien (Straf anders – en breng daarmee recidive omlaag, 17/10). Hierbij moet straf niet het doel zijn, maar komt de focus op recidive. „Fundamenteel anders”, zo schrijven zij.

Een eervol voorstel maar niet fundamenteel anders. Ook in een ander stelsel heeft een veroordeelde rechten. Een ‘onderhandeling’ over een straf die eindeloos kan worden verlengd, zonder een vooruitzicht op vrijlating (niemand weet immers wanneer dat zal zijn) is mogelijk niet in lijn met de eisen van Europese mensenrechten. Tot zover de humaniteit.

Bovendien zullen gedetineerden in elk ander stelsel ook gepokt en gemazeld raken en de juiste stempels voor privileges bemachtigen.

De verschrikkelijke uitkomst in de zaak Faber wordt toegeschreven aan het disfunctioneren van het huidige systeem. Wat als de wereld niet maakbaar is tot perfectie? Elk stelsel heeft zijn hiaten. Een ander stelsel had wellicht Michael P. kunnen stoppen, maar zal de deur voor een ander openzetten. De ander die in het huidige stelsel niet zijn kans krijgt. Het probleem wordt niet opgelost, slechts verplaatst. Hoe verschrikkelijk ook: lijden hoort bij het leven en de oplossing voor al het lijden ligt niet in een nieuw stelsel.


Jurist

Ballonstudie

Keurig werk

Het NRC meldt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg meent dat er op de hartafdeling van het Erasmus MC fouten zijn gemaakt bij de toepassing van een cryoballonkatheter voor de behandeling van hartritmestoornissen (Inspectie kritisch over Rotterdamse ballonstudie, 12/10).

Het zou beter zijn als de inspectie eens mikt op de werkelijke systeemfout: de toelating van ‘devices’ op de Europese markt zonder voorafgaande klinische evaluatie via wetenschappelijk onderzoek. In de Europese Unie krijgen ‘devices’ – alles wat blijvend of tijdelijk in het lichaam wordt ingebracht – een CE-certificatie zonder klinisch onderzoek, als het materiaal voor de aangegeven toepassing in het menselijk lichaam geschikt is.

Na die registratie mag dit product worden gebruikt, zoals hier met de cryoballonkatheter is gebeurd, en wat in alle Nederlandse ziekenhuizen vele malen per jaar gebeurt: patiënten krijgen een nieuw implantaat waarvan de meerwaarde nog niet vaststaat.

Het is ook niet verplicht om de resultaten van de behandeling bij te houden. Daarom valt het te prijzen dat de hartafdeling van het Erasmus MC dat bij deze ‘device’ wel gedaan heeft. De inspectie richt haar pijlen op het Erasmus MC, terwijl daar voorbeeldig werk is verricht.

Het artikel vermeldt dat bij één van de patiënten een ernstige complicatie is opgetreden.

Dat klinkt angstaanjagend. Maar dat is een zinloze mededeling als we niet weten hoe vaak er complicaties bij andere behandelingen optraden, en hoe succesvol die behandelingen waren vergeleken met de cryoballonkatheter.


Oogarts

Correctie/aanvullingen

Ivo Niehe

In het artikel September qua kijkcijfers de allerslechtste maand ooit (19/10, p. 6) stond dat tv-maker Ivo Niehe deze uitspraak had gedaan in het radioprogramma Nieuws & Co. Het programma heet de Nieuws BV.