Wie worden de boswachters op zee?

Sociaal ondernemen Sea Ranger Service wil de natuur op zee beter beheren. Het werft daarvoor onder anderen werkloze jongeren uit Rotterdam-Rijnmond.

Wietse van der Werf op het eerste werkschip van de Sea Ranger Service.
Wietse van der Werf op het eerste werkschip van de Sea Ranger Service. Foto Rien Zilvold

‘Dit kan jouw schip worden’, staat in grote witte plakletters op de zijkant van het stalen zeiljachtcasco. Het ligt stevig verankerd op een oplegger naast de loods van een scheepsafbouwbedrijf op bedrijventerrein De Peulen. Naast de 24 meter lange tweemaster in aanbouw hangt een reclamespandoek met: ‘Word jij crowd of crew?’

Wervende teksten uit de crowdfundingcampagne voor de Sea Ranger Service, een sociale onderneming die de natuur op zee beter wil beheren in opdracht van overheden en (commerciële) duurzame organisaties zonder afhankelijk te zijn van subsidies en donaties.

Een project dat zijn eindfase nadert, zegt sociaal ondernemer Wietse van der Werf (34) naast wat het eerste werkschip moet worden. „Als alles meezit, is het schip volgende zomer klaar. Het hele traject om het op zee te krijgen, kost 2 miljoen euro, waarvan de helft al binnen is. Van de 250.000 euro voor het afbouwen is al 90.000 ingezameld. De investeerders uit vooral de maritieme sector krijgen een stukje hypotheekrecht op het schip. Onder hen filantropenpaar Eric en Wendy Schmidt via hun Schmidt Marine Technology Partners, en de oprichters van bedrijven als Skype en North Face. We hebben tevens de steun van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf.”

Bootcamp

De zoektocht naar Sea Rangers verloopt ook voorspoedig, blijkt. Van der Werf: „Er hebben zich al 600 jongeren tussen de 18 en 29 jaar aangemeld voor de bootcamp. Iets meer vrouwen dan mannen. Inschrijven kan tot eind oktober. Volgende maand selecteren we 80 kandidaten die vanaf maart vijf weken worden gedrild door veteranen van de Koninklijke Marine. Een kwart van de plaatsen is gereserveerd voor werkloze jongeren uit Rotterdam-Rijnmond.”

„Uiteindelijk kiezen we 24 Sea Rangers – 12 vaste en 12 reservisten – voor een jaar lang betaald werk als boswachter op zee. Over vijf jaar moeten honderd jongeren zijn opgeleid voor vijf schepen. Uitzendbureau Randstad helpt bij de werving en selectie en biedt naast 12 vaste banen evenzovele baangaranties op basis van een nulurencontract in de nautische dienstverlening in de Rotterdamse haven.”

Het werkveld is primair de Noordzee. „De Nederlandse overheid geeft ons ruimte om twee jaar een pilot te draaien. Over de taken zijn we in gesprek met zes ministeries en vier rijksdiensten. Hun budgetten zijn afzonderlijk ontoereikend om ons schip te laten varen maar kunnen dat samen wél.”

Wereldzeeën

Als het aan Van der Werf ligt, beslaat het werkveld alle wereldzeeën. Buitenlandse interesse is er al, zegt hij. „We zijn in overleg met overheden van Indonesië, Chili en Canada om op contractbasis voor hen te gaan werken. Hoogwaardigheidsbekleders van tien andere landen vroegen me te komen praten na de presentatie van onze plannen op de Our Ocean Conference in Malta, begin oktober.”

De sociaal ondernemer richtte via crowdfunding eerder al The Black Fish en Wildlife Air Service op, vrijwilligersorganisaties met burgerinspecteurs die speuren naar stropers, illegale visserij en houtkap. Zijn Sea Ranger Service is geïnspireerd door het sociale programma waarmee de Amerikaanse president Roosevelt tussen 1933 en 1942 drie miljoen werkloze mannen onder leiding van het leger 800 nationale parken liet aanleggen.

Van der Werf was op zijn achtste als jeugdnatuurwacht al bezig met natuurbeheer. „Mijn passie voor de zee ontstond tijdens drie poolexpedities waar ik de kwetsbaarheid zag van Antarctica. In de 6.500 beschermde zeegebieden zijn momenteel slechts acht schepen actief in natuurbeheer. Schrijnend.”