VVD’er Bruins en Van Nieuwenhuizen worden minister

Kabinetsformatie De formatie van het kabinet vordert. Bijna alle nieuwe ministers zijn nu bekend. De VVD heeft ook haar staatssecretarissen al.

Bruno Bruins een aantal jaren terug bij de presentatie van het jaarverslag van het UWV.
Bruno Bruins een aantal jaren terug bij de presentatie van het jaarverslag van het UWV. Foto Martijn Beekman / ANP.

VVD’er Bruno Bruins wordt minister op het ministerie van Volksgezondheid in het kabinet-Rutte III. Hij krijgt de portefeuilles ziekenhuiszorg en sport. Bruins, nu voorzitter van uitkeringsinstantie UWV, was eerder al bewindspersoon in de kabinetten-Balkenende II en III. Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen (VVD) wordt minister van Infrastructuur en Milieu. Dit bevestigen bronnen dichtbij de formatie.

Ook zijn de namen van de drie VVD-staatssecretarissen bekend – ze komen allen uit de Tweede Kamerfractie. Financieel specialist Mark Harbers krijgt de gevoelige portefeuille Migratie op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vicefractievoorzitter Tamara van Ark wordt beloond met de functie van staatssecretaris op Sociale Zaken. En Kamerlid Barbara Visser wordt staatssecretaris van Defensie. Dat departement krijgt voor het eerst twee vrouwelijke bewindslieden: eerder werd bekend dat CDA’er Ank Bijleveld minister van Defensie wordt.

Van de VVD zijn nu alle bewindslieden in Rutte III bevestigd. Mark Rutte wordt premier, fractievoorzitter Halbe Zijlstra gaat naar Buitenlandse Zaken, Eric Wiebes naar Klimaat en Economische Zaken. Sander Dekker wordt de tweede minister op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij krijgt onder zich de rechterlijke macht en de dienst die over gevangenissen gaat, zeggen betrokkenen, en niet de politie zoals eerder gemeld.

Ook bij de ChristenUnie is sinds gisteren bekend wie een ministerspost krijgen. Carola Schouten wordt vicepremier en minister van Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio. Zij krijgt een eigen departement en een eigen secretaris-generaal, aldus een betrokkene, waardoor het aantal ministeries toeneemt van elf naar twaalf. Nu is Landbouw onderdeel van Economische Zaken.

Lees ook: Dit wordt het kabinet-Rutte III, onze overzichtspagina met informatie over alle aanstaande bewindslieden van het derde kabinet-Rutte.

Slob en Schouten ministers ChristenUnie

Arie Slob wordt de tweede minister voor de ChristenUnie, op het departement van Onderwijs. Hij krijgt het primair en voortgezet onderwijs onder zijn hoede, en mediabeleid. Slob was de voorganger van Gert-Jan Segers als fractievoorzitter van de CU.

Dat Schouten het ministerie van Landbouw krijgt, is verrassend. Het geldt niet als een vooraanstaande portefeuille en meestal krijgt een vicepremier een departement in de sociaal-economische ‘vierhoek’: Algemene Zaken, Financiën, Economische Zaken of Sociale Zaken.

De ministers in Rutte III lijken volgens een andere logica verdeeld. Ook de twee andere vicepremiers, Hugo de Jonge (CDA) en Kajsa Ollongren (D66), krijgen een departement buiten de traditionele vierhoek: Ouderenzorg respectievelijk – naar alle waarschijnlijkheid – Binnenlandse Zaken.

Van het CDA zijn de vier ministers ook bekend: De Jonge, Bijleveld en senator Wopke Hoekstra als minister van Financiën. Ingewijden zeggen dat jurist Ferdinand Grapperhaus minister van Justitie wordt. Volgens De Telegraaf zou Kamerlid Raymond Knops voor het CDA staatssecretaris van Binnenlandse Zaken worden.

Bij D66 staat alleen vicepremier Ollongren vast. Volgens ingewijden worden de Kamerleden Wouter Koolmees en Ingrid van Engelshoven minister van respectievelijk Sociale Zaken en Onderwijs. Diplomaat Sigrid Kaag zou de post Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel krijgen.