Verenigde Naties

Kindersterfte is wereldwijd ruimschoots gehalveerd

De wereldwijde kindersterfte onder kinderen jonger dan vijf jaar is sinds 1990 met meer dan de helft afgenomen. Dit melden de Verenigde Naties deze donderdag. Bijna dertig jaar geleden stierven 93 op de 1.000 kinderen voor hun vijfde jaar, vorig jaar 41. Hoewel de kindersterfte in totaal afnam, overlijden verhoudingsgewijs meer pasgeborenen. Dit percentage is sinds 2000 met 4 procentpunt toegenomen. Dit betekent dat bijna de helft van de ruim 5.600 kinderen die in 2016 overleden, jonger dan een maand was. In 1990 waren iets meer dan 5.000 van de 12.600 overleden kinderen jonger dan een maand: ongeveer 40 procent. Volgens de VN houden meer dan 50 landen zich niet aan de plannen om in 2030 een einde te maken aan „alle vermijdbare overlijdens” van pasgeborenen en kinderen. (NRC)