Ervaren bestuurder met provocatieve stijl

Rutte III Als staatssecretaris van Onderwijs kreeg Sander Dekker woedende leraren tegenover zich. Nu moet hij zich bewijzen op het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lex van Lieshout

Sander Dekker gold lang als groot talent in de VVD, maar kreeg zijn plannen als staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Rutte II met moeite door het parlement. Nu krijgt hij een tweede kans, op het zware ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dat lijkt niet voor de hand te liggen, gezien Dekkers politieke achtergrond in het onderwijs – hij was ook jarenlang wethouder van onderwijs in Den Haag. Maar voordat de nu 42-jarige Hagenaar professioneel politicus werd, deed hij jarenlang onderzoek naar politie en justitie. Dat deed hij deels aan de Universiteit Leiden, waar hij bestuurskunde studeerde en later ook docent was, en deels voor parlementaire onderzoekscommissies. Zoals de commissie Kalsbeek, die eind jaren negentig onderzoek deed naar opsporingsmethoden bij de politie en het Openbaar Ministerie.

De ervaring en kennis die Dekker als onderzoeker opdeed, zal hij goed kunnen gebruiken op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook nu het departement verdeeld wordt tussen een minister van Veiligheid en een minister van Justitie, ligt er veel werk te wachten voor Dekker.

Bij organisaties als de politie en het Openbaar Ministerie hebben de bezuinigingen van de afgelopen jaren geleid tot gebrek aan mensen en materiaal. De Nationale Politie haalt de bij de oprichting gestelde doelen over wijkagenten bijvoorbeeld niet, deels door ziekteverzuim onder agenten (zo’n zeven procent), deels door administratief werk dat agenten moeten doen. En bij het Openbaar Ministerie duren onderzoeken vaak lang, omdat er te weinig officieren van justitie zijn om het vele werk te doen.

Lees verder over alle bewindspersonen in Rutte III

Provocatieve stijl

Als staatssecretaris van OCW kreeg Dekker veel van zijn grote plannen maar moeilijk door het parlement, zoals de Mediawet. Andere plannen worden nu al teruggedraaid, zoals de rekentoets op middelbare scholen. Van een mislukking kan ook niet worden gesproken, want uiteindelijk lukte het hem toch, zij het met moeite, veel plannen door beide Kamers te krijgen.

Toch bleef premier Rutte halfjaarlijkse functioneringsgesprekken met Dekker voeren toen hij dat met de andere bewindspersonen al niet meer deed. Collega’s in het kabinet vonden Dekker tegenvallen. Tussen staatssecretaris Dekker en onderwijsminister Jet Bussemaker (PvdA) klikte het niet, zowel inhoudelijk als persoonlijk.

Dekkers stijl is soms provocatief. Dat hij zijn plannen voor de publieke omroep bekendmaakte op het schip van de voormalige piratenzender Veronica, leidde tot woede bij omroepbazen. En het lerarencollectief PO in Actie (basisschoolleraren) eiste afgelopen voorjaar excuses van Dekker, nadat hij had gezegd de lerarensalarissen niet gelijk te willen trekken. Lesgeven in het middelbaar onderwijs zou volgens Dekker zwaarder zijn dan op basisscholen.

Dekker vindt straks een mondig werkveld tegenover zich, zoals agenten, als een kritische advocatuur en rechtspraak. Om de Nationale Politie op orde te krijgen, zal Dekker de steun van de ruim zestigduizend agenten hard nodig hebben.