Dit is het kabinet-Rutte III

Rutte III Alle beoogde bewindslieden van het nieuwe kabinet Rutte III zijn bekend. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid het nieuwe kabinet.

  Minister-president

 • Mark Rutte (VVD) Minister-president en Algemene Zaken

  Mark Rutte is inmiddels zeven jaar premier. Hij maakte in 2002 zijn entree in de landelijke politiek als staatssecretaris van Sociale Zaken en vervolgens van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om in 2006 fractievoorzitter van de VVD te worden. Nadat de VVD in 2010 de grootste partij werd, vormde hij zijn eerste kabinet, bestaand uit VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Nadat deze laatste partij haar gedoogsteun opzegde, werd de VVD na nieuwe verkiezingen in 2012 weer de grootste en vormde Rutte zijn tweede kabinet met de PvdA. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen werd de VVD van Rutte opnieuw de grootste partij.

  Rutte laat zich het beste kennen door zijn gedrag. Een jaar lang op pad met de premier.

  Vicepremiers

 • Hugo de Jonge (CDA)

  Hugo de Jonge (CDA) Vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Na een carrière als basisschoolleraar en schooldirecteur vertrok Hugo de Jonge in 2004 naar Den Haag om beleidsmedewerker bij het CDA te worden. Later was hij politiek assistent van verschillende ministers en ook korte tijd van premier Jan Peter Balkenende. Sinds 2010 is De Jonge wethouder in Rotterdam, verantwoordelijk voor onderwijs, jeugd en zorg.

  Lees meer over Hugo de Jonge: Domineeszoon in maatpak
 • Kajsa Ollongren (D66) Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Van zo’n beetje de hoogste positie in Den Haag, secretaris-generaal bij Algemene Zaken en daarmee de naaste adviseur van premier Rutte, kwam Ollongren in 2014 zonder politieke ervaring in Amsterdam als wethouder economische zaken en cultuur. Ook daar toonde Ollongren zich meer manager dan politicus.

  Lees meer over Kajsa Ollongren: Meer bestuurder dan politicus
 • Carola Schouten (CU) Vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Carola Schouten werkte sinds 2006 als fractiemedewerker voor de ChristenUnie, toen ze in 2011 voor die partij in de Kamer kwam. Ze maakte de afgelopen jaren indruk met haar grote dossierkennis over financiën. Op Landbouw krijgt ze een eigen departement en een eigen secretaris-generaal.

  Ministers

 • Halbe Zijlstra (VVD) minister van Buitenlandse Zaken

  Voordat Halbe Zijlstra in 2006 Tweede Kamerlid werd, had hij een eigen adviesbedrijf waarmee hij veel klussen in het buitenland deed. Van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte I. Sinds 1 november 2012 was Zijlstra fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de VVD. In die rol publiceerde hij onder meer een uitgebreid artikel over ‘realistisch buitenlandbeleid’.

  Lees meer over Halbe Zijlstra: Opschudder met fenomenale dossierkennis
 • Sigrid Kaag (D66) minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Sigrid Kaag werkte in het verleden al voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, voordat ze bij de Verenigde Naties ging werken. Daar maakte ze carrière, met als hoogtepunt haar benoeming in 2013 als leider van de VN-missie die in opdracht van de Veiligheidsraad de chemische wapens in Syrië moest opruimen. Sinds 2014 is ze VN-gezant in Libanon.

 • Eric Wiebes (VVD) minister van Economische Zaken en Klimaat

  Als staatssecretaris had Wiebes het in de Tweede Kamer heel zwaar door de mislukte reorganisatie van de Belastingdienst. Maar hij is een man die „niet snel sombert” en nu beloond wordt met een ministerspost.

  Lees meer over Eric Wiebes: De sluwe niet-politicus
 • Wopke Hoekstra (CDA) minister van Financiën

  Bij een CDA-senator denk je niet aan Wopke Hoekstra (41). Vader van vier jonge kinderen, partner bij de consultants van McKinsey en pas 35 jaar toen hij in 2011 werd geïnstalleerd als Eerste Kamerlid. Als senator viel hij op. Hij schreef opiniestukken, zei openlijk te hopen dat het kabinet Rutte II vier jaar zou blijven zitten maar maakte het datzelfde kabinet een paar keer knap lastig in de Eerste Kamer.

 • Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Wouter Koolmees werkte op het ministerie van Financiën, voordat hij in 2010 voor D66 in de Tweede Kamer werd. Hij voerde het woord op financiën, en speelde de afgelopen maanden als secondant en financieel geweten van D66 een belangrijke rol tijdens de formatieonderhandelingen.

 • Bruno Bruins (VVD) minister voor Medische Zorg

  De nieuwe minister van Volksgezondheid kent Den Haag tot in detail. De afgelopen jaren werd het rond Bruno Bruins stil, hoewel hij twee keer in opspraak kwam.

  Lees meer over Bruno Bruins: Stille Haagse Kracht
 • Ferdinand Grapperhaus (CDA) minister van Justitie en Veiligheid

  Ferdinand Grapperhaus ruilt de advocatuur in voor een ministerspost op Justitie. Hij schreef een politiek boek met een pleidooi voor minder ongelijkheid. Zijn daadkracht komt van pas op een ministerie met grote probleemdossiers.

  Lees meer over Ferdinand Grapperhaus: Eigengereide advocaat met uitgesproken ideeën
 • Sander Dekker (VVD) minister voor Rechtsbescherming

  Als staatssecretaris van Onderwijs kreeg Sander Dekker woedende leraren tegenover zich. Nu moet hij zich bewijzen op het ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Lees meer over Sander Dekker: Ervaren bestuurder met provocatieve stijl
 • Ank Bijleveld-Schouten (CDA) minister van Defensie

  Ank Bijleveld kwam in 1989 voor het CDA in de Tweede Kamer. Na een periode burgemeester van Hof van Twente te zijn geweest, werd ze in het kabinet-Balkenende IV staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV. Sinds 1 januari 2011 is ze commissaris van de Koning in Overijssel.

 • Cora van Nieuwenhuizen (VVD) minister van Infrastructuur en Waterstaat

  Cora van Nieuwenhuizen kwam in 2010 in de Tweede Kamer, met als portefeuille Integratie, Asiel en Immigratie. Sinds 2014 zit ze namens de VVD in het Europees Parlement.

 • Arie Slob (ChristenUnie) minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

  Arie Slob was jarenlang leraar geschiedenis en maatschappijleer in Zwolle. Als Tweede Kamerlid (sinds 2001) hield hij zich ook met onderwijs bezig, sinds 2007 tevens als fractievoorzitter. Na zijn vertrek uit de landelijke politiek in 2016 was Slob directeur van Historisch Centrum Overijssel.

 • Ingrid van Engelshoven (D66) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

  Ingrid van Engelshoven werd in 2010 wethouder onderwijs in Den Haag en vervulde vanaf 2014 ook de functie van locoburgemeester. In maart van dit jaar werd ze voor D66 verkozen in de Tweede Kamer.

  Lees meer over Ingrid van Efngelshoven: Bedachtzaam, en de vertrouweling van Pechtold

  Staatssecretarissen

 • Tamara van Ark (VVD) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Met haar aanstaande benoeming als staatssecretaris van Sociale Zaken wordt Tamara van Ark beloond voor belangrijke werk achter de schermen van haar partij. Van Ark mag buiten het Binnenhof nog geen bekend gezicht zijn, ze zit al sinds 2010 voor de VVD in de Tweede Kamer en is sinds 2012 vicefractievoorzitter.

 • Menno Snel (D66) staatssecretaris van Financiën

  Menno Snel werkte eerder bij pensioenuitvoerder APG en werd in 2011 namens Nederland bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds. Vorig jaar werd hij benoemd als directievoorzitter van de Waterschapsbank, een functie die hij eigenlijk tot 2020 zou bekleden.

 • Barbara Visser (VVD) staatssecretaris van Defensie

  VVD’er Barbara Visser treedt aan als staatssecretaris van Defensie. Als Kamerlid profileerde ze zich vooral op het VVD-onderwerp asfalt.

 • Raymond Knops (CDA) staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Raymond Knops volgde de officiersopleiding en werkte tot 2001 als luchtmachtofficier. Sinds 2005 zit hij vor het CDA in de Tweede Kamer

  Lees meer over Raymond Knops: De trouwe en oerdegelijke ex-militair
 • Mark Harbers (VVD) staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  Mark Harbers hield de kopstukken van de VVD uit de wind op het moment dat de partij een zeer impopulaire boodschap te verkondigen had. Die loyaliteit zou wel eens een belangrijke reden kunnen zijn waarom het Kamerlid wordt beloond met het staatssecretariaat van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III.

 • Mona Keijzer (CDA) staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

  Mona Keijzer was vanaf 1998 wethouder in de gemeente Waterland en vanaf 2007 in Purmerend. In 2012 stelde ze zich verkiesbaar voor het lijsttrekkerschap van de landelijke CDA. Ze verloor van Sybrand Buma, maar werd wel verkozen in de Tweede Kamer. Sindsdien voerde ze het woord op verpleeg- en thuiszorg en cultuur.

 • Paul Blokhuis (ChristenUnie) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Paul Blokhuis was jarenlang beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Van 2003 tot 2006 zat hij voor die partij in de Provinciale Statenfractie. Daarna werd hij wethouder zorg voor de ChristenUnie in Apeldoorn.

 • Stientje van Veldhoven (D66) staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

  Stientje van Veldhoven zit sinds 2010 voor D66 in de Tweede Kamer. Daarvoor was ze ambtenaar en werkte ze als diplomaat bij de Europese Unie in Brussel.

  Lees meer over Stientje van Veldhoven: Drie keer de ‘groenste politicus’

Foto’s ANP en Christiaan Krouwels. Vorm Miriam Vieveen en Koen Smeets.