Petitie

Universiteitspersoneel komt in actie tegen het regeerakkoord

Ruim vijfhonderd werknemers van Nederlandse universiteiten hebben inmiddels een petitie ondertekend voor „meer geld naar wetenschappelijk onderwijs”. Initiatiefnemer is Rens Bod, hoogleraar digital humanities aan de Universiteit van Amsterdam. Met drie collega’s reageert hij vandaag op de opiniepagina in NRC op de onderwijsparagraaf in het regeerakkoord. „De overheid verstevigt de controle op de wetenschap en onderwerpt haar verder aan economische doelmatigheid voor de korte termijn: kennis, kunde, kassa”, is hun voornaamste kritiek. Volgens de vier komt het beleid neer op „weg met de pretstudies”: technische opleidingen zouden worden voorgetrokken omdat die meer zouden renderen. (NRC)

Opinie pagina 18