Kamp: laat veestapel niet verder groeien

Nederland heeft een uitzonderingspositie in Europa en mag meer fosfaat uitstoten. Maar door de groeiende veestapel komt die positie in gevaar, waarschuwt minister Kamp.

Door de groeiende veestapel komt de uitzonderingspositie in gevaar
Door de groeiende veestapel komt de uitzonderingspositie in gevaar Foto Olaf Kraak/ANP

Nederland dreigt de Europese regels over het fosfaatplafond te breken als er niets gedaan wordt aan de groeiende veestapel. Daarvoor waarschuwt demissionair minister Kamp van Economische Zaken (VVD). Door de groei van de veestapel met ongeveer tienduizend koeien in de afgelopen paar maanden gaat de fosfaatproductie omhoog.

Nederland heeft een uitzonderingspositie in Europa, maar als het fosfaatplafond doorbroken wordt, raken we die positie kwijt. Op basis van deze uitzondering mogen Nederlandse boeren meer dierlijk mest uitrijden dan is toegestaan volgens de Europese richtlijnen. Het verlies van de uitzonderingspositie kan financiële gevolgen hebben voor de melkveehouderij.

Lees meer over de groei van de melkveestapel in Nederland: Met meer melk kwam er meer mest, te veel mest

In 2016 dreigde Nederland ook het plafond voorbij te gaan, maar door afspraken die toenmalig staatssecretaris Van Dam maakte met de zuivelsector daalde de fosfaatproductie. De groei van de veestapel in 2016 was het gevolg van het afschaffing van het melkquotum. Als gevolg daarvan mochten de melkveehouders meer koeien houden.

Het plan om de fosfaatproductie te reduceren wierp in de eerste negen maanden van 2017 zijn vruchten af en de geplande reductie is binnen handbereik, volgens minister Kamp. Maar wanneer de veestapel nog verder groeit, zou het ervoor kunnen zorgen dat Nederland niet onder het toegestane fosfaatplafond blijft.