Brieven

Bloeddruk

Ga in gesprek met jonge mensen over hoge bloeddruk

Foto Getty
Foto Getty

Omdat het risico op hart- en vaatziekten bij jonge vrouwen laag is en medicalisering dreigt, zegt Jako Burgers van het Nederlands Huisartsen Genootschap dat huisartsen niet veel zien in het pleidooi van Angela Maas om jonge vrouwen met hoge bloeddruk te controleren en behandelen (‘Meet bloeddruk regelmatig zelf na je veertigste’, 14/10). Wat hij weglaat is dat met dat risico de kans op een hart- of vaatziekte in de komende tien jaar wordt bedoeld. Tien jaar is echter niet zo’n relevante periode; veel belangrijker is het verlies van gezonde levensjaren (door bijvoorbeeld een beroerte) als gevolg van de hoge bloeddruk. Gegevens over deze langetermijnrisico’s zijn vrij schaars, maar het lijdt nauwelijks twijfel dat bij het jarenlang niet controleren en niet behandelen van een hoge bloeddruk, zoals Burgers voorstaat, de veroudering van hart- en bloedvaten veel sneller gaat. Van medicalisering omdat hoge bloeddruk een niet-ernstig of niet-behandelbaar probleem zou zijn, is al helemaal geen sprake. Hoge bloeddruk, wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte, is met gezonde leefstijl en medicijnen heel goed en goedkoop te behandelen met behoud van kwaliteit van leven. Alle reden dus voor artsen om met jonge mensen in gesprek te gaan over meten en behandelen van hoge bloeddruk.


internist,