Ziekteverzuim onder vrouwen hoger

Volgens het CBS komt dit deels door ziekte tijdens zwangerschap en na de bevalling. Jongeren verzuimen het minst.

Foto Ilvy Njiokiktjien/ANP

Het ziekteverzuim onder jonge vrouwen tussen 25 en 35 is twee keer zo hoog als onder mannen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden in samenwerking met onderzoeksbureau TNO. Ook in de andere leeftijdsgroepen verzuimen vrouwen meer dan mannen vanwege ziekte.

Volgens het CBS komt dit deels door ziekte tijdens zwangerschap en na de bevalling. Onder jongere en oudere werknemers zijn deze verschillen een stuk kleiner. De onderzoekers noemen de verschillen tussen mannen en vrouwen onder werknemers tussen de 15 en 25 jaar en 55 en 65 jaar “gering”. Bij ouderen is het verschil tussen mannen en vrouwen op honderd werkdagen nog geen halve dag.

In dit onderzoek is geen rekening gehouden met verschillen in de werksituatie zoals werkdruk en fysieke belasting. Uit eerder CBS-onderzoek waarin deze aspecten wel zijn meegenomen, bleek dat het ziekteverzuim van vrouwen ook hier significant hoger is dan dat van mannen.

Ouderen

Het aantal dagen verzuim neemt toe met de leeftijd. In de leeftijdscategorie tussen de 55 en 65 jaar was het ziekteverzuim vorig jaar gemiddeld het hoogst: zes van elke honderd werkdagen. Het verzuim was het laagst onder jongeren tot 25 jaar.

Los van het aantal verzuimdagen, meldden werknemers tussen de 25 en 35 jaar zich vorig jaar het vaakst ziek. In deze leeftijdscategorie bleef 57 procent van de vrouwen en 46 procent van de mannen minimaal een keer thuis. Dit percentage lag bij oudere werknemers lager.