Reacties: Het Stedelijk Museum was onder Ruf geen stedelijk museum

Benno Tempel, directeur Haags Gemeentemuseum: „Heel pijnlijk. Voor Ruf zelf, voor het Stedelijk en voor de hele museumwereld. Het is niet goed als een museumdirecteur zo in opspraak komt.

„Dat het nu bij één museum fout is gegaan, zegt niks over de verzelfstandiging van de andere grote musea. Die professionaliseringsslag is de afgelopen jaren enorm goed gelukt.

„Het Stedelijk lijkt op Ajax, nog zo’n eigenzinnig hoofdstedelijk instituut. Al sinds Sandberg (directeur tot 1963, red.) vaart het Stedelijk zowel artistiek als bestuursinhoudelijk een eigen koers. Tot voor kort had het Stedelijk zelfs een eigen cao. In het algemeen kan je zeggen dat de directie te weinig met andere instellingen overlegde. In het geval van de Mondriaan (het Stedelijk leende recent een vervalsing, red.) had het Stedelijk van onze kennis kunnen genieten. Die eigenzinnigheid is tegelijk de kracht van het Stedelijk als ook een valkuil.”

Rob Birza, beeldend kunstenaar die met 48 werken in de collectie van het Stedelijk is vertegenwoordigd: „Het Stedelijk Museum was onder Ruf zeker geen stedelijk museum. Kunstenaars uit Nederland en Amsterdam kwamen nauwelijks nog aan bod. Ja, ik heb haar wel eens de hand geschud. Maar voor mijn werk was duidelijk geen interesse, gesprekken zijn er nooit gevoerd. Mijn indruk was dat grote verzamelaars het onder Ruf in het museum voor het zeggen hadden. Het ging over geld.”

Peter van den Brink, directeur van het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken: „Het is volkomen terecht dat ze terugtreedt. Ruf heeft het museum gebruikt als platform voor commerciële activiteiten, dat gaat in tegen elke vorm van museaal bewindvoeren. Het geeft ons als musea een slechte naam. Ervan uitgaande dat de cijfers kloppen, dan verdiende ze met haar nevenactiviteiten een bedrag dat drie keer haar salaris was. Waarom zou je zo iemand dan nog een salaris betalen?

„Haar positie als museumdirecteur gebruikte ze als asset, misbruikte ze als asset moet ik zeggen. Het is een schandaal, ze mag absoluut niet terugkeren bij een museum. En het zou haar sieren als ze haar salaris van de afgelopen jaren terugbetaalde. De Raad van Toezicht zou ook moeten terugtreden trouwens. Die stond erbij en keek ernaar.”

Willem Baars, galeriehouder en kunsthistoricus: „Het marktsysteem in de wereld van de hedendaagse kunst is vergiftigd. Iedereen loopt kritiekloos achter dezelfde kunstgoeroes aan. En waarom? Dat is soms een raadsel. Het inhoudelijke beleid van Ruf was dun en niet avontuurlijk: copy paste van wat ze eerder in Zürich had gedaan. De mensen die Ruf hebben aangesteld moeten zich schamen.”