Brieven

Brieven 17/10/2017

STedelijk museum

Ruf moet vertrekken

Wat gek toch dat ik bij Willem Sandberg, Edy de Wilde, Wim Beeren, Rudi Fuchs en ook bij tussenpaus Gijs van Tuyl het gevoel had dat deze mensen samen vielen met het Stedelijk Museum. Zij wáren het Stedelijk. Met de komst van Ann Goldstein en nu met Beatrix Ruf is die zo noodzakelijke vereenzelviging volledig verdwenen.

Laten we doen wat Eberhard van der Laan ons gevraagd heeft: goed voor deze stad zorgen! Dat kan alleen met een honderd procent bij het Stedelijk Museum betrokken directie. Wat mij betreft kan om die reden na Goldstein nu ook Ruf vertrekken.

Avondland

Spengler behoeft context

Het betoog van Merijn Oudenampsen over de promotie van de vertaling van Spenglers Der Untergang des Abendlandes onderschrijf ik van harte (De pr voor deze Hitler-fanaat deugt niet, 13/10). Ik vind het jammer dat hij de historische context ondergeschikt maakt aan eendimensionale categorieën als ‘extreem-rechts’.

We moeten niet vergeten dat de democratie in de jaren 1920 tamelijk slechte kaarten had, zeker in Weimar-Duitsland. Intellectuelen over de hele wereld, van links tot rechts, toonden veel meer enthousiasme voor de beloftes van de nieuwe ideologieën.

Het is te gemakkelijk om denkers als Spengler, Jünger, Heidegger met terugwerkende kracht in een nazihokje te proppen. Dat komt neer op hetzelfde als het naïeve, kritiekloze gedweep door een conservatieve filosoof als Ad Verbrugge. Bijzonder zorgelijk is dat in reactie op de huidige crisis van de westerse democratie het denken in termen van volk, leider en ‘Kultur’ opnieuw opgang maakt en de polarisatie ‘Mussert of Moskou’ het debat dreigt te overwoekeren.

Een goed weerwoord daarop vereist een nauwkeurige en gecontextualiseerde lezing van inspiratiebronnen zoals Oswald Spengler.

Correcties/aanvullingen

Youp

In de column van Youp van ’t Hek (Vraagteken, 14/10, p. 36) stond dat de officier van justitie in beroep was gegaan in de zaak tegen Michael P. omdat hij de opgelegde straf (zestien jaar) te hoog vond. Niet het OM maar de verdachte tekende beroep aan. Het OM eiste in hoger beroep wel een lagere straf dan in eerste aanleg.

Nick Cave

In het artikel Stripheld Nick Cave opgejaagd door zijn eigen nummers (6/10, p. C19) werd SelfMadeHero genoemd als uitgever van de strip Nick Cave: Mercy on Me. Dat is echter de uitgever van de Engelse editie. De Nederlandse editie wordt uitgegeven door Scratch Books en kost 24,90 euro.

Stemgedrag

Bij de kaartjes over het stemgedrag in 2017 in stemlokalen op verschillende plekken in Nederland (We moeten van die luilakken af komen, 12/10, p. 8) ontbrak de bronvermelding. De gegevens komen van Stichting Politieke Academie/Joost Smits en Frank van Dalen.