‘Wethouder Langenberg ondermijnt draagvlak voor milieuzone’

Opinie Dat stelt PvdA-raadslid Barbara Kathmann, in reactie op de streep die de rechter deze week door het besluit van de wethouder haalde.

De meningen zijn nu eens niet verdeeld in de gemeenteraad in Rotterdam. Rotterdammers leven drie jaar korter door vieze lucht, dus de lucht moet schoner. Uitlaatgassen zijn een grote vervuiler. Wethouder Pex Langenberg (mobiliteit en duurzaamheid, D66) heeft initiatieven genomen om de lucht in de stad schoner te krijgen. Zo is de sloopregeling die het vorige college instelde verlengd, en kwam er een milieuzone. Hartstikke prima, denk je. Maar die ‘milieuzone’ is gebakken lucht. Gelukkig prikken steeds meer Rotterdammers daar doorheen, en nu ook de rechter.

Ook de PvdA is hartstikke voor een milieuzone. Maar dan wel eentje met goede regelgeving en een duidelijke langetermijnvisie op duurzame mobiliteit. Geen milieuzone alleen voor Rotterdam-Noord. Geen milieuzone die begint op de plek waar enorme cruiseschepen per dag evenveel vervuiling uitstoten als 1 miljoen auto’s. Geen milieuzone zonder nieuw verkeerscirculatieplan of oplossing voor de verkeersriolen die dwars door de stad lopen.

De milieuzone is veel te snel ingesteld, oordeelde de rechter vlak voor de zomervakantie. Rotterdammers kregen maar een paar maanden tijd om zich voor te bereiden. Ook over het weren van benzineauto’s van voor 1992 was de rechter duidelijk: dit handjevol auto’s is goed voor 0,14 procent van het autoverkeer en heeft geen impact op de luchtkwaliteit. Erger: met de sloopregeling kun je je oude benzineauto inruilen en krijg je geld van de wethouder om een diesel te kopen die meer schadelijke stoffen uitstoot.

Wethouder Langenberg vond het een kwalijke zaak dat ‘rechters op stoelen van bestuurders gaan zitten’. En omdat het volgens hem wel oké is dat bestuurders lak hebben aan rechters, legde hij de uitspraak naast zich neer om opnieuw hetzelfde verkeersbesluit te nemen. Woensdag oordeelde de rechter dat ook dit verkeerd is. Boetes die op grond van het besluit zijn opgelegd, moeten worden terugbetaald. En ook de juridische procedures kosten de gemeente handenvol geld. Geld dat ze in Rotterdam-Zuid goed kunnen gebruiken. Daar gaan Rotterdammers gemiddeld acht jaar eerder dood dan aan de noordzijde van de Maas. Daar hoor ik wethouder Langenberg nooit over. Het kwalijkst is wel dat slechte regelgeving het draagvlak voor noodzakelijke duurzame maatregelen heeft ondermijnd. Hiermee is de milieuzone meer een milieuzonde geworden.

Barbara Kathmann is raadslid voor de PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.