Strikte eisen aan hulp voor Sint-Maarten; EU draagt bij

Nasleep orkaan

Nederland stelt twee strikte voorwaarden aan de hulp aan Sint-Maarten bij de wederopbouw na orkaan Irma. Sint-Maarten moet stoppen met het blokkeren van de oprichting van een Integriteitskamer die corruptie moet tegengaan. Ook wil het kabinet dat de Nederlandse marechaussee op het eiland wordt uitgebreid en de grensbewaking overneemt.

Demissionair minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties, PvdA) maakte dit vrijdag na de Rijksministerraad bekend. Hij sprak van „logische en heldere voorwaarden” voor financiële steun voor de wederopbouw. Voor de distributie van het geld wordt door Nederland een speciaal wederopbouwfonds opgericht onder leiding van topambtenaar Hans Leijtens, oud-commandant van de marechaussee.

Sint-Maarten, een autonoom land binnen het koninkrijk, heeft twee weken om te reageren. Pas daarna wordt duidelijk hoeveel geld Nederland precies bereid is uit te trekken voor het herstel op het eiland.

De voorwaarden liggen gevoelig op Sint-Maarten. Nederland en Sint-Maarten overleggen al sinds 2015 over de oprichting van een Integriteitskamer, die nodig wordt geacht omdat herhaaldelijk uit onderzoek is gebleken dat de georganiseerde misdaad en het openbaar bestuur op het eiland nauw met elkaar verweven zijn.

Sint-Maarten kan bij de wederopbouw ook rekenen op geld uit Europese fondsen, zo bevestigt Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker in een brief aan het Europarlement. Het Nederlandse deel van het eiland is in tegenstelling tot het Franse formeel geen EU-grondgebied, maar de Commissie gaat hier pragmatisch mee om. Hoeveel EU-geld Sint-Maarten zal krijgen is nog niet duidelijk, zei Plasterk vrijdag.