Brieven

Onafhankelijkheidsstrijd Catalonië

Gun de Catalanen hun autonomie

Illustratie Cyprian Koscielniak

De oplossing voor het Spaans-Catalaanse conflict ligt voor de hand. Het nationalistische kamp teert op de onvrede over het aantasten van de Catalaanse autonomie. Onder invloed van de Partido Popular is dit de laatste jaren verergerd. Door het regioparlement opgestelde wetsvoorstellen worden in een handomdraai door ‘Madrid’ naar de prullenbak verwezen. Enkele voorbeelden: een belasting op kernenergie waaruit geïnvesteerd kan worden in schone energie; een verbod stierenvechten; een wet om mensen te beschermen tegen wurg-hypotheken; een wet ter voorkoming dat de armste families van gas en licht worden afgesloten; belastingverhoging op woningen die leeg staan.

Je kunt je afvragen hoeveel de Catalaanse autonomie waard is. Maar Catalonië draagt veel bij aan de Spaanse economie. Er heerst onder veel Catalanen de opvatting dat ze geen stem hebben in Spanje maar slechts een melkkoe zijn.

Gun de Catalanen hun autonomie, laat ze de progressieve wetten opstellen waar de centrale regering niets van moet hebben. Kijk naar de deelstaten in Duitsland, een verdeling van de macht waarmee veel Catalanen zich tevreden zouden stellen. Het vereist politieke creativiteit en goodwill die bij de centrale regering vooralsnog ontbreekt. Zolang dat niet verandert geldt er voor veel Catalanen maar één alternatief: onafhankelijkheid.