Maanden vertraging bij aanleg van Hoekse Lijn

Nieuwe lightrailverbinding Omwonenden hebben veel vragen over de lijn van en naar Hoek. „Kunnen de hulpdiensten ons wel bereiken als alle wegen volstaan met badgasten?”

Een nieuwe lijn, tot aan het strand
Een nieuwe lijn, tot aan het strand

De Hoekse Lijn rijdt nog niet, maar kampt nu al met ernstige vertraging. Die kan sommige kritische inwoners van Hoek van Holland niet lang genoeg duren. Was de ingebruikneming van de lightrailverbinding voorzien voor eind september, nu wordt met enig voorbehoud gesproken van februari.

Het uitstel wordt onder meer veroorzaakt door problemen bij de leverantie van de beveiligingssoftware door het Canadese bedrijf Bombardier dat de treinstellen heeft gebouwd.

Eind maart arriveerde de laatste trein van NS in het station van Hoek van Holland Haven, sindsdien wordt de dienst onderhouden met bussen die helemaal tot het strand rijden. Eind 2019 komt daar ook het eindstation van de Hoekse Lijn te liggen — het spoor wordt vanaf het oude station Hoek van Holland Strand ongeveer een kilometer doorgetrokken.

„In die bussen zit nooit iemand”, zei een bewoonster van een van de vier duinflats aan de Strandweg deze week op de thema-avond in wijkgebouw De Hoekstee. Daar werden de inwoners van Rotterdams ‘Verste Westen’ bijgepraat over de inrichting van het nieuwe metrotracé.

Hoe de ontwerpers ook hun best doen om de lijn te verstoppen in het landschap (tunnel, beplanting), steeds komt de vraag terug of dat laatste stuk er moet komen. Als de mensen nu al niet met de bus naar het strand komen, doen ze dat straks dan wel met de metro?

„Iedereen neemt toch de auto”, verwoordde de spreekster haar vermoeden dat het verlengen van de Hoekse Lijn niet nodig is. Langs het flatgebouw waar zij woont, komt de enkelsporige verbinding tussen Haven en Strand in een tunnel onder de duinen te liggen. Waar gegraven moet worden, wordt de natuur naderhand weer hersteld, beloven de plannen.

Toch vrezen de ‘Hoekenezen’ problemen. Het ondergrondse spoor begint aan de oostkant, net voorbij de kruising met de Strandweg. Spoorbomen zullen de gelijkvloerse kruising beveiligen, een fietspad wordt iets verlegd zodat fietsers het spoor haaks kunnen oversteken en de snelheid van de metro’s is hier – als de dienstregeling het toelaat – niet 80 maar 50 kilometer per uur. Bovendien wordt de Stationsweg hier afgesloten omdat die anders middenin de nieuwe spoorwegovergang zou uitkomen.

Daardoor raakt de wijk bezuiden de Strandweg een belangrijke ontsluiting kwijt, betoogden bewoners: „We moeten rare U-bochten maken om thuis te komen.” De vrees is dat voor de gesloten slagbomen files zullen ontstaan, geïrriteerde automobilisten gaan zwerven en zich vastrijden in de woonwijk, met onverantwoord rijgedrag als gevolg.

En wat als Hoek van Holland op een mooie zomerdag geëvacueerd moet worden? „We wonen op de gevaarlijkste plek van Nederland”, zei een bezoeker van De Hoekstee, overigens zonder zijn bewering te onderbouwen. Maar het is waar, de petrochemische industrie is dichtbij. „Kunnen de hulpdiensten ons wel bereiken als alle wegen volstaan met auto’s van badgasten?”

Peer Cox, projectleider bij het ingenieursbureau van Stadsontwikkeling, moest de hele avond zijn best doen om de aandacht van de bezoekers op de schoonheid van de plannen te richten, maar telkens wist wel iemand voor de microfoon nieuwe – of oude – bezwaren op te werpen.

Want komt het nieuwe station Haven niet in een bocht te liggen waardoor de metrobestuurder niet zijn hele trein kan overzien? (Nee.)

Als het voormalige station Strand verdwijnt, moeten de mensen die daar nu vlakbij wonen verder naar het nieuwe station Strand lopen of een heel stuk terug naar Haven? (Ja.)

Dat de Hoekse Lijn in februari 2018 of wanneer dan ook werkelijk tot het strand zal reiken, staat nog allerminst vast. Er lopen allerlei bezwaarprocedures bij de Raad van State. Die doet daar naar verwachting eind dit jaar uitspraak over.