VNO-NCW vroeg - en kreeg - afschaffing dividendbelasting

Lobby De werkgevers stuurden informateur Schippers eind maart een brief met wensen, toen Klaver zelf nog aan de onderhandelingstafel zat.

Foto Bart Maat / ANP.

Wie had nou het plan bedacht om de dividendbelasting af te schaffen, wilde GroenLinks-leider Jesse Klaver donderdag per se weten in het debat over de formatie. “Welke maatschappelijke partijen hier precies voor hebben gelobbyd?” Er moet volgens Klaver “vast een lobby achter zitten voor wie dit heel erg belangrijk is”.

Het afschaffen van deze belasting op winstuitkeringen voor aandeelhouders in Nederlandse bedrijven is volgens GroenLinks een cadeautje voor internationale investeerders – Nederlandse beleggers betalen de facto geen dividendbelasting want zij kunnen dat verrekenen met andere belastingen. Een cadeautje van 1,4 miljard dat volgens de oppositiepartij beter gebruikt had kunnen worden voor meer investeringen in zorg of onderwijs. Klaver kreeg geen antwoord van informateur Zalm, want dat hoort “tot de vertrouwelijkheid” van het formatieproces.

De vraag wie de afschaf van de dividendbelasting heeft bedacht laat zich eenvoudig beantwoorden – en GroenLinks had het kunnen weten. Het was werkgeversvereniging VNO-NCW die deze oproep al eind maart in een brief aan Zalms voorganger Edith Schippers deed. In een brief met bijlagen van in totaal 13 pagina’s pleit de voornaamste lobbyclub van grote bedrijven, samen met de gelieerde organisaties MKB Nederland en LTO Nederland, voor een breed pakket aan lastenverlaging voor het bedrijfsleven. ,,Voor ondernemers is gewenst te komen tot substantiële verlaging van het vennootschapsbelasting-tarief en (uiteindelijk afschaffing van) dividendbelasting […].”.

Deze twee specifieke maatregelen passen bovendien in wat VNO-voorman Hans de Boer zijn ,,Brexit-pakket” noemt. Het aantrekkelijk maken van Nederland voor investeerders en bedrijven die door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU overwegen over de grens te trekken.

Lees ook: Oppositie tast bolwerk nieuwe coalitie af, ons verslag van het Kamerdebat van donderdag.

Heeft Klaver zitten slapen?

Jesse Klaver moet kennis van deze brief hebben gekregen. Het is niet voorstelbaar dat informateur alle inkomende post voor zichzelf houdt: de lobbyverzoeken zijn juist bedoeld voor de onderhandelende partijen. Daarbij: VNO-NCW betrachtte zelf al maximale openheid door de brief plus bijlagen diezelfde dag, 29 maart 2017, op de eigen website te publiceren.

Heeft Klaver zitten slapen? Volgens zijn woordvoerder heeft hij ,,geen hard bewijs in handen” waar het idee vandaan komt. ,,Toen wij nog aan tafel zaten heeft geen van de partijen dit genoemd”.

Dat het afschaffen van de dividendbelasting volgens GroenLinks een cadeautje is voor buitenlandse investeerders is op zichzelf juist. Neem Charlene de Carvalho-Heineken, de rijkste vrouw van Nederland (met een door Quote geschat vermogen van 11 miljard euro). Als erfgenaam van Freddy Heineken heeft zij een indirect aandelenbelang van ruim 23 procent in de gelijknamige bierbrouwerij. Dat leverde haar, en haar familie, vorig jaar 178,4 miljoen euro aan dividend op. Als inwoner van Londen was zij daarover een dividendbelasting van 15 procent schuldig: 26,8 miljoen euro. Dat bedrag zal haar in de toekomst worden bespaard.