Brieven

Onderzoekssubsidies

Geef NWO-geld rechtstreeks aan universiteiten

Foto iStock

NWO geeft in zijn notitie een rake analyse van de huidige problematiek ten aanzien van de hoge aanvraagdruk en de lage honoreringskansen (Universiteiten krijgen meer macht bij aanvragen van geld door onderzoekers, 7/10). NWO concludeert dat het loopbaanbeleid op universiteiten op dit moment in belangrijke mate bepaald wordt door gehonoreerde aanvragen. Het verwerven van geld geldt vaak als voorwaarde om een onderzoeker een vast contract aan te bieden. Helaas leiden de lage honoreringspercentages tot veel frustraties onder jonge getalenteerde onderzoekers. NWO wil nu dat de universiteiten een voorselectie maken van in te dienen aanvragen, maar met een dergelijke voorselectie ontneem je onafhankelijke wetenschappers de mogelijkheid om zelfstandig geld te verwerven. Om meer garanties van de universiteiten te krijgen, en een goede voorselectie uit te laten voeren door de universiteiten is het veel eenvoudiger, pragmatischer, efficiënter én goedkoper om het onderzoeksbudget van NWO rechtstreeks naar de universiteiten over te hevelen. Dat zou dan ook leiden tot meer vaste aanstellingen voor academici, want juist door het grillige financieringssysteem is het aantal tijdelijke aanstellingen onder wetenschappers hoger dan in welke beroepsgroep ook.


voorzitter Vakbond voor de Wetenschap