Brieven

Brieven 13/10/2017

NRC Checkt

Kijker holt wel weg

In de rubriek NRC Checkt van maandag (NRC checkt: ‘RTL-kijker holt in rap tempo weg’, 10/10) stelt redacteur Menno Sedee dat de zinsnede dat „de kijker in rap tempo wegholt bij RTL” in mijn column in het AD onwaar is (De stuitende arrogantie en dieptepunten van RTL4, Algemeen Dagblad, 21/9).

Dat hij daarbij, klaarblijkelijk bewust appels met peren vergelijkt, lijkt hij te vergeten. Sedee vroeg mij per mail waar ik mijn bewering op baseerde. Ik liet hem weten naar de absolute kijkcijfers te kijken. Vervolgens vond Sedee het zelf „relevanter” om naar marktaandeel/bereik te kijken, omdat er over de hele linie minder lineair tv gekeken wordt in Nederland. Dat klopt, maar RTL zakt in absolute kijkcijfers harder dan zijn concurrenten. Vervolgens concludeert Sedee dat RTL in marktaandeel afgelopen maand zelfs beter scoorde dan vorig jaar.

Als hij ook maar één professional buiten RTL had gebeld, had hij een ander, waarheidsgetrouwer verhaal te horen gekregen.

Om Ruud de Langen (CEO van Mindshare, het grootste bureau dat zendtijd inkoopt voor adverteerders en daarmee een belangrijke schakel is tussen de reclame- en de televisiewereld) te citeren: „RTL is in de eerste helft van september zelfs de grote verliezer in de belangrijke jongere doelgroep 20-49 jaar. De zendergroep scoorde 2,2 procentpunt minder marktaandeel vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.”

Misschien tijd voor een nieuwe rubriek: wie checkt NRC Checkt?


Tv-columnist Algemeen Dagblad

Paddestoelen plukken

Kill nothing but time

De stelling in het artikel over wilde paddestoelen plukken staat dat het voor kinderen van belang zou zijn om hun liefde voor de natuur te ontwikkelen door het plukken van levende natuur (in dit geval paddestoelen), wekte mijn verbazing (Is het plukken van wilde paddestoelen we duurzaam?, 11/10). Beter lijkt het mij ze juist respect en liefde voor de natuur bij te brengen volgens het credo van de Britse natuurliefhebbers, namelijk: „Leave nothing but footprints, take nothing but pictures, kill nothing but time.” Op de site van de Woodland Trust wordt zelfs aangeraden om afgevallen blad onberoerd te laten om het fragiele bodemleven niet te verstoren.

Men hoeft niet iets te bezitten om ervan te kunnen genieten.

Intelligent leven

De dommen overleven

Als er eenmaal ergens leven is ontstaan, is de kans reëel dat daaruit intelligent leven ontstaat, omdat intelligentie een groot voordeel geeft in het overleven van een soort, zegt hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Icke in een interview met NRC (Ja leuk, een reisje van 20 miljard jaar, 9/10).

De intelligente mens bestaat echter pas 200.000 jaar en alles wijst erop dat hij zijn langste tijd heeft gehad. De niet-intelligente blauwalg daarentegen bestaat al 2,8 miljard jaar. De afwezigheid van intelligentie geeft dus blijkbaar een veel grotere overlevingkans.

Dit brengt mij bij de volgende opmerking van Vincent Icke. „Een vergevorderde intelligente samenleving plundert zijn planeet niet zoals wij doen, maar is een kringloopsamenleving die alle grondstoffen steeds weer opnieuw hergebruikt. Die laat dus geen sporen achteer.”

Maar misschien is het wel zo overdovend stil in het heelal omdat intelligente samenlevingen zichzelf na korte tijd onvermijdelijk ten gronde richten.

Regeerakkoord – ontslag

Juridische overschatting

Volgens het regeerakkoord is de nieuwe coalitie van plan het ontslagrecht te wijzigen: zo kunnen twee (of meer) slecht, dan wel matig onderbouwde ontslaggronden samen toch voldoende zijn voor de inwilliging van een ontslagverzoek.

Dit lijkt mij een ernstige onderschatting van de (juridische) intelligentie van de rechters die deze ontslagzaken behandelen. Van twee halve eieren valt immers geen heel ei te maken.

Correcties/aanvullingen

Cabaretiers

Door een fout is het artikel Cabaretiers subsidiëren het theater, (12/10, p. C6) niet geheel gepubliceerd. Het volledige artikel is online te lezen via https://nrch.nl/68ui.