Brieven

Brieven 12/10/2017

onderwijs

Kind van de rekening

Als student onder het oude stelsel heb ik drie jaar een basisbeurs ontvangen (in totaal zo’n 13.400 euro). Sindsdien is het sociale leenstelsel ingevoerd om geld vrij te maken voor investeringen in het hoger onderwijs. De Vereniging van Universiteiten verwacht echter in de komende jaren een bezuiniging op de rijksbijdrage per student van 15.100 euro in 2014 naar 14.300 euro per student in 2025.

Wie het kind van de rekening is, mag dus duidelijk zijn: de huidige studenten. Zij moeten onder het sociaal leenstelsel meer lenen voor een opleiding, waarin minder geïnvesteerd wordt. Zij betalen meer voor boodschappen door de verhoging van het lage btw-tarief en zullen, door de koppeling van de rente op hun studievoorschot aan de tienjaarsrente, meer betalen voor hun studielening. Zij hebben bovendien geen recht op de voorgenomen korting van het collegeld omdat ze ‘te vroeg besloten om te studeren’.


student rechtsgeleerdheid, recht en economie en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden

Milieukosten

Belast luchtvaart ook

In aanvulling op de steekhoudende brief van de heer Dorsman in NRC van 10 oktober het volgende. Helaas wordt het succes van Schiphol alleen afgemeten aan het aantal vluchten. Dat we honderd kilometer van Schiphol honderd vliegtuigen per dag boven ons hoofd hebben, is belangrijker maar geen nieuws. Via Lelystad zullen die vliegtuigen nog lager vliegen. En dan zijn er plannen om het aantal vluchten met nog eens 100.000 uit te breiden waardoor de straten van Amsterdam nog onbegaanbaarder zullen worden door de toeristen. Wanneer zeggen we: genoeg is genoeg? Wanneer gaan we de luchtvervuiling meewegen in de beslissing over nog meer vluchten? Wanneer gaan luchtvaartmaatschappijen belasting betalen over fossiele brandstoffen, als ieder ander? Wanneer realiseren we ons dat in de spotprijzen waarvoor we vliegen niet de milieukosten verwerkt zijn?

Museumbezoek

Spaar de Nachtwacht

Het voorstel van Sybrand Buma om Nederlandse scholieren naar de Nachtwacht te sturen en het Wilhelmus te leren onderschrijf ik van harte. Hij zit hiermee op de lijn van de Grote Leider maar hoe dit te verwezenlijken? Welnu, onze Nationale Grootgrutter heeft een oud concept nieuw leven in geblazen: bij iedere 10 euro krijgt men een plaatje, een figuurtje van de Nachtwacht dat opgeplakt kan worden op een karton waar de contouren van de verschillende schutters op staan. En zo verzamelt iedereen zijn Rembrandt en leert de namen van deze koene verdedigers van normen en waarden. Is de plaat vol, dan geeft het recht op een boekje met de tekst van het Wilhelmus met bonus-cd waarop het koor van de PVV een keur aan vaderlandse liederen ten gehore brengt zoals ‘Wien Neerlands bloed door d’aderen stroomt’. Ik kijk met spanning uit naar de eerste plaatjes.

Correcties/aanvullingen

Treinkaping

In het verhaal Over die 20 seconden heeft iedere marinier zijn eigen verhaal (6/10, p. 10-11) stond dat de Tweede Kamer toenmalig minister Ard van der Steur (Justitie, VVD) om opheldering vroeg in 2013. Dat moet zijn toenmalig minister Ivo Opstelten (Justitie, VVD).

Wet open overheid

In Moeizame weg naar open overheid (6/10, p. C3) is de initiatiefnemer van de Wet open overheid Bruno van Wayenburg genoemd. Hij heet Steven van Weyenberg.

Ministers

In het commentaar Ministers op zoek naar werk kan toch niet de bedoeling zijn (4/10, p. 17) staat dat het kabinet-Den Uyl het laatste kabinet was met zestien ministers. Maar ook drie van de vier kabinetten-Balkenende (2003-2010) telden zestien ministers. Uit het dinsdag gepubliceerde eindverslag van informateur Gerrit Zalm blijkt dat het aanstaande kabinet niet negen maar acht staatssecretarissen zal hebben.