Verhuurdersheffing wordt lager

Voor de verhuurdersheffing, die woningcorporaties en particulieren sinds 2013 voor elke woning moeten betalen, stelt het kabinet een korting van 100 miljoen euro ter beschikking, maar alleen als er geïnvesteerd wordt in verduurzaming. Dat bedrag is relatief niet zo groot: de verhuurdersheffing levert de schatkist dit jaar 1,7 miljard euro op. Verder wordt de huurtoeslag afgebouwd en vereenvoudigd.