Oude benzineauto’s mogen Rotterdamse milieuzone weer in

Het is de tweede keer dat bepaald wordt dat de milieuzone niet voor oude benzineauto’s mag gelden.

Milieuzone in Rotterdam
Milieuzone in Rotterdam Foto Bart Maat / ANP

En weer mogen benzineauto’s die voor 1 juli 1992 van de productieband rolden de Rotterdamse milieuzone in. De Raad van State oordeelde woensdag dat een tweede verbod dat de gemeente instelde voor de oude wagens van tafel moet. De rechter had eerder bepaald dat de ontzegging niet opnieuw had mogen worden ingevoerd.

De milieuzone voor benzineauto’s werd ingesteld op nieuwsjaarsdag 2016, maar werd in juni dit jaar door de Rotterdamse rechtbank opgeheven in een zaak die werd aangespannen door Stichting Rotterdamse Klassiekers. Dit omdat het gemeentebestuur “niet aannemelijk gemaakt [had] dat deze voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel van de uitstoot van stikstofdioxide veroorzaken”.

Die buitenproportionele uitstoot was juist de motivatie om de oude auto’s uit het gebied te weren. De benzineauto’s waar het om ging maakten slechts 0,14 procent van het autoverkeer in de havenstad uit.

Opnieuw ingesteld

Hierop konden de oude benzinevoertuigen de milieuzone weer in, maar dat was van korte duur. Het gemeentebestuur voerde het verbod twee maanden later doodleuk opnieuw in. Dit terwijl de rechtbank in juni had bepaald dat de gemeente niet een nieuw verbod mocht instellen.

Lees ook: Mogelijk klachtenstroom na uitspraak over milieuzone

De gemeente Rotterdam beweert dat sinds de invoering van de milieuzone de uitstoot van roet met 29 procent is gedaald en die van stikstofdioxide met 12 procent. Het weren van benzineauto’s was verantwoordelijk voor een vijfde van de afname van stikstofdioxide-uitstoot, 2,4 procent van het totaal.

Zo kwam de zaak op het bureau van de Raad van State terecht. Die volgde de lijn van de rechter en heft de ontzegging per direct op, omdat die indruist tegen de eerdere uitspraak van de rechtbank. De zaak heeft alleen betrekking op oude benzineauto’s. Voor dieselwagens van voor 1 januari 2001 blijft het toegangsverbod tot de milieuzone gewoon van kracht.

Enige verbod oude benzinewagens

Rotterdam is de enige stad die een milieuzone afkondigde voor oude benzineauto’s. Wel geeft de gemeente Amsterdam geen parkeervergunningen af voor oude benzinevoertuigen. Utrecht kent een milieuzone voor oude dieselauto’s.