Onderzoeks- en regiojournalistiek

Het kabinet trekt geld uit voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek. Ook gaat de nieuwe regering kijken naar de organisatie en financiering van streekomroepen nu de Regionale Publieke Omroep (RPO) is gevormd. Er wordt ook gekeken welke rol de publieke omroep kan spelen bij de inburgering van nieuwe Nederlanders, en tot slot zegt het kabinet zich te willen blijven inzetten tot persvrijheid in het buitenland.