Opinie

Nog groter belastingparadijs

Rutte III benut de uitgelezen kans niet om in economisch goede tijden de Nederlandse economie structureel te hervormen en financieel stabieler te maken. Rutte III breekt volledig met de budgettaire orthodoxie van vorige kabinetten door 6,4 miljard lastenverlichting uit te delen en 7,9 miljard meer uit te geven in 2021. De investeringen in onderwijs, onderzoek, duurzaamheid en infrastructuur nemen met een miljard of drie toe. Maar door de extreem lage rente was dit het moment geweest om daarin fors meer te investeren.

Kabinet-Rutte III voert te weinig structurele hervormingen door op de arbeidsmarkt, woningmarkt, pensioenen en de financiële sector. De verschillen tussen vaste werknemers, flexwerkers en zzp’ers worden te weinig verkleind bij de belastingen, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het eigen huis wordt weer niet in box 3 ondergebracht, waardoor fiscale prikkels voor hoge hypotheekschulden blijven bestaan. Rutte III heeft geen serieuze agenda voor de zeer grote Nederlandse financiële sector.

De belastingplannen zijn een gemiste kans, de zoveelste: 6,4 miljard lastenverlichting zonder een belastinghervorming en nul (!) effect op de structurele werkgelegenheid. Miljarden worden uitgedeeld aan onverstandig beleid: vlaktaks, lagere belastingen in box 3, lager eigenwoningforfait, lagere vennootschapsbelasting en afschaffing van de dividendbelasting voor buitenlanders. Nederland gaat daarmee agressief internationaal concurreren met de belastingen en wordt een nog groter belastingparadijs.