Opinie

    • Marjan Minnesma

Niet groen genoeg

De koers van het nieuwe regeerakkoord is goed en groener dan het lang is geweest, maar de snelheid is niet hoog genoeg om de klimaatafspraken van Parijs te halen. We spraken daar af om de temperatuur op aarde niet meer op te laten lopen dan 1,5 graad ten opzichte van 1850. Als we blijven uitstoten tot 2050 en de uitstoot in 2030 maar met de helft hebben verminderd, dan gaan we over die afspraak heen. De enige manier om echt onder de 1,5 graad opwarming te blijven, is door de uitstoot in 2030 naar bijna nul terug te brengen. Dat is herculesarbeid, maar het kan mits het tempo van de hervormingen omhoog gaat. De grootste omissie in het regeerakkoord zie ik bij de industrie. Daar zet het nieuwe kabinet vooral in op CO2 afvangen en onder de grond stoppen (CCS), wat duur is en niets oplevert. Deze regering kan beter de industrie helpen over te gaan naar fossielvrije industriële processen zonder uitstoot. Zo kan staal gemaakt worden met waterstof in plaats van met steenkool. Dat geldt ook voor kunstmest, dat je zonder aardgas kunt maken met waterstof. Dat scheelt enorm veel uitstoot. Nodig: hele grote elektrolyse apparaten die water splitsen in waterstof en zuurstof. Zulke routes zijn voor zeer veel industrieën de manier om grote hoeveelheden CO2-uitstoot te verminderen. De ideeën liggen klaar en maken de industrie robuuster en koploper in de wereld.