Meer geld voor varkensboeren en NVWA

Landbouw & voedselveiligheid

Het nieuwe kabinet verwacht veel van technologische oplossingen in de landbouw.

Foto Sander Koning/ANP

Er komt geld beschikbaar voor provincies, zoals Noord-Brabant, waar zoveel vee wordt gehouden dat het gezondheidsrisico’s meebrengt voor bewoners. Het Rijk reserveert 200 miljoen euro voor varkensboeren die stoppen in dit soort gebieden.

Ook gaat er meer geld naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De toezichthouder krijgt structureel 20 miljoen euro meer om “dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen.” Het aantal stalbranden wil het kabinet terugbrengen, door vóór 2019 afspraken te maken met onder meer verzekeraars.

Om boeren een sterkere machtspositie te geven ten opzichte van bijvoorbeeld supermarkten, worden mededingingsregels versoepeld, zodat boeren zich makkelijker kunnen verenigen. Daarnaast gaat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen krijgen voor producten waar bijvoorbeeld levensmiddelenproducenten speciale, bovenwettelijke eisen aan stellen. Met een fonds van 75 miljoen euro moeten jonge boeren geholpen worden bij de overname van een gezinsbedrijf.

Het nieuwe kabinet verwacht veel van technologische oplossingen in de landbouw. Niet minder productie, maar zaken als mestverwerking of het gebruik van aardwarmte in kassen moeten de broeikasgasemissies in de agrarische sector vooral doen verlagen (met 3,5 megaton in 2030). Hoe precies, moet met de sector worden afgesproken.