Opinie

    • Theo Boer

Medisch-ethisch polderen

Vanaf het begin was duidelijk dat de medische ethiek in Rutte III brandgevaarlijk terrein is. Voor D66 en de ChristenUnie behoort de medische ethiek immers tot de geloofsartikelen. Autonomie voor de één, beschermwaardigheid van leven voor de ander. In dat licht mag het regeerakkoord een knap staaltje werk genoemd worden. Het doet waar ons land al jaren groot in is: polderen, compromissen sluiten en waar de verschillen te groot zijn, kiezen voor een procedurele oplossing. Tegen de verwachtingen in is er overigens weinig echt dichtgetimmerd. De hardste afspraken zijn het toestaan van sekseselectie bij embryo’s bij ernstige geslachtsbepaalde aandoeningen, het financieren van onderzoek naar alternatieven voor embryoverbruikend stamcelonderzoek en het uitvoeren van de agenda ‘Waardig ouder worden’. Een ChristenUnie-initiatief waar D66 zich bij heeft aangesloten, prachtig. Bij zaken die écht ethisch gevoelig zijn – voltooid leven, genetische modificatie – kiest het kabinet echter voor een tijdrovende maatschappelijke bezinning. Maar wel: in wederzijds respect en ‘met weging van alle relevante belangen en zienswijzen’. Als dit laatste geen frase is voor verborgen agenda’s die gaan opspelen zodra de peilingen tegenvallen, kon dit op medisch-ethisch terrein wel eens een heel interessant kabinet worden.