Maatschappelijke diensttijd voor jongeren

Jongeren kunnen vrijwillig „een maatschappelijke diensttijd” van hooguit zes maanden doorlopen. Het kabinet wil hen zo in staat stellen „een bijdrage te leveren aan de samenleving.” Voor het initiatief is een bedrag beschikbaar oplopend tot 100 miljoen euro per jaar. Jongeren die de maatschappelijke diensttijd hebben vervuld, hebben recht op een ‘diplomacertificaat’. Bij sollicitatie naar een overheidsfunctie moet dat een pre zijn.