Gedeputeerde: verplicht bezoek Fries Museum en Fries volkslied

Friese kinderen moeten hun identiteit leren kennen, zegt gedeputeerde Poepjes. Dus: Folksliet leren, Fries Museum bezoeken.

Het Fries Museum in Leeuwarden.
Het Fries Museum in Leeuwarden. Foto Siese Veenstra/ANP

„Het heeft maar zes regels, een geweldig refrein en meer bite en vibe dan het Wilhelmus.” Voor Friese leerlingen moet het leren van het Frysk Folksliet niet zo moeilijk zijn, vindt de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes (cultuur en onderwijs, CDA).

In reactie op het regeerakkoord – dat voor scholieren bezoek aan het Rijksmuseum en onderricht in het Wilhelmus verplicht wil stellen – maakt Poepjes zich sterk voor versterking van het Friese cultuurgoed. Zij wil dat scholen in Friesland het Friese volkslied opnemen als onderdeel van het verplichte lesprogramma Fries. Ook moeten de kinderen een keer naar het Fries Museum in Leeuwarden.

Lees over het regeerakkoord ook: Dit zijn de meest opvallende punten uit het regeerakkoord

Volgens Poepjes is het goed als er meer aandacht komt voor de eigen identiteit van de Friezen. „Als provincie steken we miljoenen in lesmethodes Fries, en de Friese geschiedenis en cultuur maken daar deel van uit.”

Ze denkt dat kinderen het gemakkelijk kunnen onthouden. „Zeker als je bedenkt dat ze hele teksten van rappers zo kunnen opdreunen.”

Het is overigens niet de bedoeling dat het Friese volkslied in plaats van het Wilhelmus komt. „Nee, absoluut niet. Beide zijn belangrijk. Friesland en Nederland horen bij elkaar.”

De tekst van het Friese volkslied De âlde Friesen is van de arts/schrijver-dichter Eeltsje Halbertsma. In 1876 werd het bewerkt door Jacobus van Loon. Het was de tijd waarin in Europa het nationalisme opkwam en nationale minderheden zich roerden. Poepjes: „Nationalisme hoeft geen nare bijsmaak te hebben. Je kunt trots zijn op waar je voor staat en waar je vandaan komt. En het Fries nationalisme sluit niemand uit.”

Controleren of het volkslied in de klas ook werkelijk wordt onderwezen en gezongen zal ze niet. „Ik ga de kinderen zeker niet overhoren. Dan ga je voorbij aan wat de bedoeling is.”

Lees ook over het Nederlandse volkslied: Nederland heeft een lange traditie van discussie over het Wilhelmus, maar het bijeffect is telkens dat het lied er sterker uitkomt.