Extra geld voor ontwikkelingshulp

De uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking worden eenmalig met één miljard euro verhoogd. Dit betekent dat de bezuinigingen uit het verleden deels worden teruggedraaid. Bij de hulp aan landen zal meer aandacht worden besteed aan de basale oorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering. De relatie met Afrikaanse landen wordt opnieuw bekeken. Jordanië, Irak en Libanon worden ‘focuslanden’.