Extra geld voor kunst, cultuursector positief

De nieuwe regering heeft weer oog voor de waarde van kunst, en investeert daarin, aldus belangenorganisaties. Kleine gezelschappen als Orkater en Dood Paard lijken gered door Rutte III.

Een van de theatergezelschappen waar nu toch geld voor is: Orkater, met de voorstelling Hans en Grietje met Annet Malherbe en Geert Lageveen
Een van de theatergezelschappen waar nu toch geld voor is: Orkater, met de voorstelling Hans en Grietje met Annet Malherbe en Geert Lageveen Maurice Boyer

In de cultuursector wordt positief gereageerd op de culturele paragraaf in het regeerakkoord. Er komt in 2018 voor cultuur 25 miljoen euro bij. Het bedrag loopt op naar 50 miljoen extra in 2019. En vanaf 2020 komt er 80 miljoen structureel bij voor de kunsten in de komende kabinetsperiode.

Met een deel van dit bedrag (10 miljoen) krijgt een groep ensembles, theater-, dans- en muziektheaterorganisaties alsnog structurele financiering van het Fonds Podiumkunsten voor hun positief beoordeelde plannen, waar aanvankelijk geen budget meer voor beschikbaar was. Dat meldt de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten.

Daarmee lijken de instellingen gered die in onzekerheid verkeerden, zoals Orkater, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Korzo, Dood Paard, Danstheater AYA, DOX, Maatschappij Discordia, Jeugdtheater Gnaffel, Theatergroep Suburbia en Matzer, aldus de brancheorganisatie van de podiumkunsten.

Die ziet in de cultuurparagraaf van het regeerakkoord „een hernieuwde bevestiging van de waarde van cultuur voor ons land”. In het regeerakkoord staat onder meer: „Cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving.”

Lees ook: Dit zijn de opvallendste punten uit het regeerakkoord

Ook de belangenorganisatie Kunsten ’92 toont zich „verheugd” over het regeerakkoord. Met de voorgestelde investering in kunst, cultuur en erfgoed kunnen „de grootste knelpunten in de sector aangepakt worden”. Ook kan de culturele infrastructuur worden aangepakt: de regeringspartijen schrijven dat ze de zogenoemde basisinfrastructuur (het stelsel van rijksgesubsidieerde kunstinstellingen) willen uitbreiden, zodat „onze topinstellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen vasthouden”.

Positief noemt Kunsten ’92 het ook dat de regering talentontwikkeling via de cultuurfondsen verder wil stimuleren, en samen met de provincies en grote steden het cultuuraanbod beter spreiden wil. Daarnaast wordt onder meer de Geefwet gehandhaafd: giften aan culturele instellingen blijven daardoor fiscaal aantrekkelijk. Ook wil de overheid garant staan voor geleende topstukken (indemniteitsregeling), zodat er makkelijker belangrijke tentoonstellingen gemaakt kunnen worden.

Voor monumenten en erfgoed trekt de nieuwe regering de komende kabinetsperiode 325 miljoen euro uit. „Speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan, is nodig. Er wordt geïnvesteerd in onderhoud en herbestemming. Particuliere monumentenbezitters blijven financieel gesteund worden”, meldt het regeerakkoord.

Er was al uitgelekt dat het bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam voor ieder kind in Nederland een vast onderdeel van het lesprogramma moet worden, en dat er meer aandacht moet komen voor het Wilhelmus en de Nederlandse canon.

Al die punten worden door Kunsten ’92, waarin 390 instellingen uit de hele kunstsector verenigd zijn, positief ontvangen. Maar er is ook een kritische noot. „Een punt van aandacht is de btw, die van 6 naar 9 procent gaat, dus ook voor de tickets en aankopen in de culturele en creatieve sector. De effecten hiervan dienen spoedig in kaart te worden gebracht.”