Einde voor het referendum

Het raadgevend referendum wordt afgeschaft. „Het heeft als tussenstap [op weg naar het bindend referendum, red.] niet gebracht wat ervan werd verwacht, onder meer door een controverse over de wijze van aanvragen en verschillende interpretaties van de uitslag”, stelt het regeerakkoord. Het kabinet doelt op het Oekraïne-referendum, waarbij de kiezer ‘tegen’ een associatieverdrag stemde, maar het parlement uiteindelijk vóór.