Cultuur: monumenten en erfgoed

Het kabinet trekt 325 miljoen euro uit voor monumentenzorg. Ook komen er extra investeringen in het onderhoud en de herbestemming van monumentale kerken. Ook krijgt het Fonds voor Cultuurparticipatie meer middelen voor het behoud en de ontwikkeling van volkscultuur, al is nog niet duidelijk hoeveel. Het kabinet vindt het belangrijk dat het cultuur- en kunstaanbod in Nederland voor iedereen bereikbaar is.