Weer minder opgepakte verdachten in 2016

Het aantal geregistreerde verdachten daalde met ruim 10 procent. Ten opzichte van 2007 is de daling ruim 45 procent.

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie. Foto Koen van Weel/ANP

Het aantal opgepakte verdachten in Nederland is in 2016 weer gedaald. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) blijkt dat de politie vorig jaar 11 procent minder verdachten heeft aangehouden dan een jaar eerder.

In 2016 hield de politie 270 duizend verdachten aan. In 2015 waren dat er nog ruim 300 duizend. Sommige verdachten werden vaker dan één keer opgepakt: de politie hield in totaal 182 duizend verschillende personen aan.

In maart werd al bekend dat ook het aantal geregistreerde misdrijven af is genomen. In 2016 registreerde de politie in totaal 930 duizend misdrijven. Dat zijn ongeveer 5 procent minder geregistreerde misdrijven dan in 2015. De daling is te zien bij alle soorten misdrijven. Het CBS onderscheidt vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag, gewelds- en seksuele misdrijven, verkeersmisdrijven en overige misdrijven.

Trend

De daling van zowel het aantal verdachten als de geregistreerde criminaliteit past in een trend. Sinds 2007 daalt het aantal opgepakte verdachten en de geregistreerde criminaliteit in Nederland. Ten opzichte van 2007 is het aantal opgepakte verdachten in 2016 gedaald met ongeveer 45 procent. Het aantal geregistreerde misdrijven is met bijna 30 procent gedaald. De grootste daling is te zien bij vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag.

Uit deze cijfers kunnen geen harde conclusies worden getrokken over de totale omvang van criminaliteit in Nederland. Nederlanders doen vaak geen aangifte van een strafbaar feit. Daarbij is cybercriminaliteit niet meegenomen in de cijfers. Het deel van de totale criminaliteit dat niet wordt geregistreerd heet het dark number.