Brieven

Kaping De Punt (1)

Mariniers waren bevrijders, geen moordenaars

Foto ANP

Als kind van een ouder die geboren was in Nederlands-Indië heb ik een blijvende sympathie voor Indische zaken, zoals de Molukse droom van een eigen, vrij vaderland. Ik kijk echter met verbazing naar de manier waarop de Molukse kapers van 1977 nu worden neergezet als slachtoffers van bloeddorstige mariniers. Want hoe sympathiek hun ideaal misschien ook was, die kapers waren terroristen die onschuldige mensen gijzelden, bedreigden en zelfs in koelen bloede vermoordden. Het geweld waarmee de gijzelingen werden opgelost, hebben ze zelf over zich afgeroepen – ook degenen die ongewapend waren, want die waren door mee te doen moreel even verantwoordelijk als de anderen. Natuurlijk moet geweld van overheidswege proportioneel zijn, en het is goed dat Nederland zijn eigen handelen kritisch onderzoekt. Maar de huidige beschuldigingen van de nabestaanden en advocaten van de kapers zijn de wereld op zijn kop. Het is niet fijn te moeten leven met de schaamte van een terrorist in je naaste familie, maar om de bevrijders van gijzelaars aan te wijzen als moordenaars, dat is een schandelijke omkering van de zaken.