Toch ernstige bijwerkingen bij sterilisatie met spiraaltje

Anticonceptie Essure Essure, spiraaltjes geplaatst in de eileiders, gold bij introductie in 2001 als de ‘gouden oplossing’. Maar de klachten nemen sterk toe.

Het aantal vrouwen dat klachten kreeg na sterilisatie met het implantaat van het merk Essure is veel hoger dan de ‘ruim anderhalf procent’ die het RIVM in 2016 vermeldde in een onderzoeksrapport. Dat zeggen behandelaars en een belangenorganisatie voor patiënten met klachten.

Essure, spiraaltjes die tweezijdig in de eileiders worden geplaatst waarna deze dichtgroeien, gold als de „gouden oplossing” voor vrouwensterilisatie omdat er geen operatie voor nodig is. Op ernstige bijwerkingen was in eerste instantie niet gerekend.

Lees ook het achtergrondverhaal: Geen mes, maar deze behandeling bleek toch vaak erg pijnlijk

Pijn, vermoeidheid en andere klachten blijken nu een serieus probleem. Naar schatting 1.700 van de ongeveer 30.000 vrouwen in Nederland die sinds 2001 met Essure gesteriliseerd zijn, hebben de implantaten inmiddels laten verwijderen. Dat zegt gynaecoloog Bas Veersema van het UMC Utrecht en het St. Antoniusziekenhuis.

In het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is er zelfs een wachtlijst voor vrouwen die van de bij hun geplaatste Essure af willen, bevestigt Marlies Bongers gynaecoloog in dat ziekenhuis. „Sinds we er anderhalf jaar geleden mee zijn begonnen hebben we al bij zo’n 250 vrouwen de Essure-spiraaltjes verwijderd.”

Landelijk Meldpunt Zorg

De totale groep vrouwen met klachten na Essure is nog veel groter, zegt Francesca Bagchus van de lotgenotengroep Essureproblemen Nederland. „Bij ons hebben zich al 4.500 vrouwen gemeld met klachten. Dat is al een stuk boven de 10 procent van het totaal.”

Bagchus adviseert vrouwen ook een melding te doen bij het officiële loket van de overheid, het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateerde in 2015 al een scherpe stijging van het aantal klachten over Essure, wat aanleiding was voor het RIVM-onderzoek. In 2016 ontving het Landelijk Meldpunt Zorg 739 klachten over Essure; in de eerste negen maanden van dit jaar 65.

Vanwege de gerezen twijfels over mogelijke bijwerkingen, is Essure in Nederland de laatste jaren nauwelijks nog bij vrouwen geplaatst. En nu heeft de Duitse fabrikant Bayer de eens zo populaire sterilisatiemethode voor vrouwen helemaal van de markt gehaald.