Van wie is de IJszee?

Hoogtepunt van de Dutch Design Week is de eindexamenshow van de Design Academy. Deel 3: Conflict in kaart gebracht.

Arjen Ribbens

Fotografie Merlijn Doomernik

WIE Irene Stracuzzi (24)

WAT Grafisch project, The Legal Status of Ice, om het eigendomsconflict over de Noordelijke IJszee inzichtelijk te maken.

WAAROM Als grafisch ontwerper kwam Irene Stracuzzi na haar bachelorstudie in Italië naar Eindhoven voor een masteropleiding. Cartografie heeft haar speciale belangstelling. Grensconflicten zijn in het Noordpoolgebied manifest geworden door de klimaatverandering. Stracuzzi: „Het was altijd een onherbergzaam gebied en door het smelten van de ijskappen begint de Noordelijke IJszee steeds interessanter te worden. Als doorgangsroute. Voor de delving van aardolie en aardgas. En voor visvangst. De landen eromheen – Rusland, Canada, Denemarken, Noorwegen en de Verenigde Staten – maken daar allen aanspraak op.” Met een schaalmodel van het gebied, kaarten en een boek heeft ze het conflict begrijpelijk proberen te maken. Omdat het zo’n complex onderwerp is, heeft Stracuzzi ook een site gebouwd waar bezoekers informatie kunnen toevoegen.

OVER VIJF JAAR „Dan heb ik mijn eigen studio, en doe ik meer projecten over geopolitieke onderwerpen.”