Brieven

Het utopia van Femke Halsema ligt hier al om de hoek

Lezersbrieven Twee lezers reageren op het essay van Femke Halsema.

Utopia (2)

Femke Halsema schetst haar utopia voor vluchtelingen in Syrië en Jordanië (Wat als vluchtelingen er voortaan weer bij horen? 30/9) Welnu, Halsema wordt op haar wenken bediend: haar droom is al decennia lang werkelijkheid. Jordanië bijvoorbeeld bestaat in meerderheid uit Palestijnse vluchtelingen en herbergt ook 2,2 miljoen Syriërs. Tenten zijn veranderd in betonnen steden met, ja, drukke winkelstraatjes.

Migranten blijven komen als we alleen denken aan ons economisch eigenbelang. Westerse handelsbarrières tegen Afrika leidden ertoe dat daar nauwelijks werk is. Juist de westerse oliebehoefte, het neokolonialisme en het erop volgend sociaal-economisch verval maakten het Midden-Oosten tot een dystopie. Utopia bevindt zich niet achter hekken, uit het zicht. Halsema’s beeld is een déja vu, in een permanent, ver, inferno. Ons utopia is nabij en gestoeld op gelijkwaardigheid en niet op behoud van welvaart voor de happy few. Het westen heeft al laten zien weinig geld te willen steken in landen als Jordanië. De toekomst is juist transnationaal: migranten delen verkregen welvaart met achtergebleven familie, dit overschrijdt nu al ontwikkelingshulp. Globalisering is niet te stuiten. Laten we de talenten van de nieuwkomers benutten. Kijk naar onze pilot met een pop- up bazar in de Gemeente Leidschendam-Voorburg, waar een coalitie ontstaat van nieuwe en oude ondernemers op basis van de traditionele bazar. En als we het over winkelstraten hebben: de lege Nederlandse kunnen worden gevuld met kleurrijke nieuwe ondernemingen. Utopia is om de hoek.

en
leden van Het Grote Midden-Oosten Platform

Utopia (2)

Fata morgana in woestijn

Wat gebeurt er met de mensen die rammelen aan de hekken om Zatopia (Wat als vluchtelingen er voortaan weer bij horen? 30/9). Wie bestrijdt corruptie en clanvorming intern? en extern: Nederland kon Srebrenica ook niet beschermen tegen lokale conflicten. Wie en hoe neemt de verantwoording voor de interne en externe bescherming van Zatopia? Kortom wees eens echt concreet over het nastrevenswaardige beleid. GroenLinks liet zich al eens buiten spel zetten door gebrek aan overtuigende beleidsopties. Deze fata morgana in een steeds drogere woestijn biedt totaal geen aanknopingspunten voor ‘responbility, reason and elimination of concrete evils’.

Lees hier het essay van Halsema: Wat als vluchtelingen er voortaan weer bij horen?