Sociale onderneming

Magis010 mag door

Magis010 is gered. De gemeente wilde het contract met de sociale onderneming stopzetten. Daardoor zouden tientallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zonder werk komen te zitten. Een motie van de oppositie voor continuering van het contract, die werd aangenomen doordat D66’er Jos Verveen buiten de raadszaal aan het bellen was, betekende nieuw leven voor Magis010.