Oud Crooswijk

Rotterdam pompt 9 miljoen euro in armste wijk van Nederland

De gemeente Rotterdam heeft inwoners van Oud Crooswijk donderdag een 9 miljoen euro kostend reddingsplan gepresenteerd dat de arbeiderswijk uit de neerwaartse spiraal moet halen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau bestempelde Oud Crooswijk vorig jaar tot armste wijk van Nederland. Volgens de sociale index is de wijk de slechtste van de stad. Het gebiedsplan 2014 achtte een stevige sociale aanpak noodzakelijk, gecombineerd met het opknappen van woningen en buitenruimte. Alle initiatieven ten spijt verslechtert de situatie, zo bleek vorig jaar bij de evaluatie.

Het reddingsplan beslaat een periode van drie jaar, is gericht op brede participatie van burgers en heeft een budget van 9 miljoen euro. Daarvan komt 5,5 miljoen uit ‘de grote pot’ van de gemeente. De overige 3,5 miljoen is vrijgemaakt via herprioritering binnen de bestaande budgetten. ‘Een significant bedrag’, vindt Leefbaar-wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie). Het komt omgerekend neer op 368 euro per persoon per jaar.

Het plan is opgebouwd rond vier thema’s (jeugd, volwassenen, buitenruimte en gebiedsontwikkeling) en omvat ruim 40 maatregelen waaronder ‘kluskanjers’ (drop-outs die tegen een minimumloon helpen de buitenruimte schoon te houden en zo werkervaring opdoen), een ‘wijktuinman’ die omwonenden instrueert over het tegengaan van zwerfvuil rond afvalcontainers, een winkelstraatmanager voor de ‘kwetsbare’ Crooswijkseweg, en schuldhulpverlening. Dit moet het hoge aantal werklozen (38-40% in sommige buurtjes) en bijstandstrekkers (gemiddeld 24% van de huishoudens) verminderen en de vervuiling en verloedering tegengaan. Daarbij betrekt de gemeente ook woningcorporatie Havensteder, eigenaar van 90 procent van de ongeveer 4.000 woningen in Oud Crooswijk. Dit moet zorgen voor een betere en gevarieerdere woningvoorraad.