Ommoord

Senioren moeten uit flat

De gedwongen verhuizing van senioren uit een flat in Ommoord mag doorgaan, aldus de Rotterdamse rechtbank. Zeven bewoners van de flat Te Hoogerbrugge hadden bezwaar aangetekend. Zij moeten plaatsmaken voor een verpleegafdeling van zorginstelling Aafje. De rechter vond de gevolg voor de huurders niet zwaarwegend genoeg. De huurcontracten mogen worden beëindigd.