Brieven

De Catalanen vroegen achttien keer om een dialoog

Catalanen (1)

Dialoog bleef uit

Zondag werd in Catalonië hardhandig ingegrepen door de Spaanse politie om een referendum onmogelijk te maken. Vreedzame mensen, die op pacifistische wijze probeerden hun stem uit te brengen, werden voor het oog van hun kinderen en kleinkinderen neergeknuppeld.

De Spaanse regering houdt vol dat dit geweld gepast was. De reactie vanuit de EU is zeer teleurstellend maar niet verrassend. Ook bij de schending van mensenrechten voorafgaand aan dit referendum – internetcensuur, huiszoekingen zonder gerechtelijk bevel – bleef het stil. De Europese Commissie en het Europees Parlement spreken, ondanks het geweld, hun volle vertrouwen uit in president Rajoy om dit conflict tot een einde te brengen. En natuurlijk roepen ze op tot een dialoog.

Sinds een grote meerderheid van het Catalaanse parlement een aantal jaar geleden besloot te proberen met de Spaanse regering een overeenkomst te sluiten om een referendum over onafhankelijkheid te kunnen houden heeft de Catalaanse regering de Spaanse regering 18 keer gevraagd om een dialoog. Het antwoord was altijd hetzelfde: een dergelijk referendum is onwettelijk en kan niet eens worden besproken. De Catalaanse regering probeert nog steeds een dialoog te openen, omdat de gevolgen van een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring onzeker zijn, en heeft ook meerdere malen om bemiddeling van de EU gevraagd. De Spaanse regering heeft altijd geantwoord dat ze geen enkele bemiddeling zal accepteren.

Dit werd nog eens benadrukt in de tv-toespraak van de koning, die zich in keiharde bewoordingen achter de Spaanse regering plaatste. Felipe VI negeerde daarmee expliciet een substantieel deel van zijn onderdanen. Het staat buiten kijf dat beide partijen fouten hebben gemaakt, en dat er aan beide kanten sprake is van manipulatie, domheid en toenemende irritatie. Het forceren van een illegaal referendum lijkt daarbij te horen. Maar welke mogelijkheden blijven over als je probeert een dialoog te beginnen met iemand die niet wil praten? De Spaanse regering is ervan overtuigd dat ze de macht en de wet aan haar kant heeft, zodat ze niets hoeft te bespreken.

Als een regering keer op keer weigert te praten over iets dat wordt ondersteund door miljoenen mensen, wat kunnen die mensen dan nog? En wat voor waarde heeft voor deze mensen een Europa dat ze in de kou laat staan? Voor de Catalanen voelt de oproep tot een dialoog als cynisme.

Catalanen (2)

Een unie van volken

Men had alle problemen kunnen vermijden door een unie van Europese volkeren op te bouwen, en niet van staten dus. Elk volk heeft recht op zijn taal, zijn cultuur en zijn tradities. Nationalisme zit in de genen en hoe meer het tegengewerkt wordt (zie Catalonië) hoe sterker het zal worden. Vlaanderen heeft er 150 jaar over gedaan om de verfransing uit te bannen en een zekere mate van autonomie te bekomen.