Rechtbank: Turkse minister Kaya niet-ontvankelijk

De rechtbank vindt het niet nodig om inhoudelijk op de zaak in te gaan, omdat het Turkse referendum al is gehouden.

De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya van Familiezaken.
De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya van Familiezaken. Foto Sedat Suna / EPA

De rechtbank in Haarlem gaat de rechtszaak die de Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya aanspande, niet inhoudelijk behandelen. Volgens de rechter is het doel dat de minister nastreeft met haar rechtszaak, niet meer haalbaar: het referendum waar zij voor kwam is immers al geweest.

Op 11 maart escaleerde een door het kabinet ongewenst bezoek van de Turkse minister Kaya. Ze probeerde bij het Rotterdamse consulaat te komen om te spreken over het Turkse referendum dat president Erdogan meer macht moet geven. Kaya werd toegang tot het consulaat geweigerd en vervolgens onder politiebegeleiding naar Duitsland weggevoerd.

De minister spande de zaak aan met als doel de toespraak alsnog te kunnen geven. De bestuursrechter in Haarlem oordeelde een inhoudelijke behandeling weinig zin had, omdat het referendum waar ze voor wilde spreken op 16 april is gehouden. Volgens de rechter maakte de minister ook niet voldoende duidelijk dat zij schade heeft geleden aan haar uitzetting naar Duitsland.

Lees de reconstructie van de diplomatieke rel in Rotterdam: Waarom laten ze die vrouw niet gewoon binnen?

In mei werd een rechtszaak die Kaya voerde tegen de Immigratie en Naturalisatiedienst IND op Turks initiatief beëindigd. Het bleek dat Kaya uit eigen beweging is vertrokken, en niet op grond van de Vreemdelingenwet is weggevoerd.