Onderzoek WODC

Kwart van burgemeesters in Nederland zegt te zijn bedreigd door criminelen

Een kwart van de Nederlandse burgemeesters is bedreigd door criminelen. Door het hele land proberen criminele organisaties het lokaal bestuur te beïnvloeden, maar van „grootschalige beïnvloeding” is geen sprake. Dat concludeert het WODC, het wetenschappelijk instituut van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het deed onderzoek onder bijna vierduizend lokale politici en ambtenaren. Daaruit blijkt dat criminelen – zonder grote verschillen tussen provincies – pogingen doen lokaal bestuur te beïnvloeden. „Het is een landelijk probleem”, schrijven de onderzoekers. Dat doen criminelen onder meer door politici en ambtenaren te bedreigen, maar ook met pogingen tot infiltratie in de lokale politiek. Van de ondervraagden zegt 8 procent te weten of te vermoeden dat in de afgelopen vijf jaar sprake is geweest van infiltratie. Dat zou in 39 procent van de gevallen gaan om raadsleden. Toch concludeert het onderzoek ook dat democratische instituties niet structureel worden aangetast. Dat komt, schrijven de onderzoekers, omdat politici zelden zwichten voor bedreigingen. (NRC)